Нова предстояща възможност за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия по ОПИК 2014-2020

През 2018 г. предстои отварянето на най-популярната процедура за безвъзмездно финансиране за малки и средни предприятия „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ с общ първоначален бюджет в размер на повече от 150 млн. лева.

При предходната процедура за подобряване на производствен капацитет, която беше отворена през 2015 г. успешно консултирахме изготвянето и изпълнението на проекти на обща стойност над 3 000 000 лева.