ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027

На 10 декември 2019 г. в хотел Интер Континентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г. Според първоначалните данни, повече от 1,6 млрд. евро от ЕФРР ще бъдат предвидени за финансиране по ОПИК за новия програмен период, което е значително увеличение. За сравнение, финансирането от ЕФРР за настоящия програмен период е 1,18 млрд. евро.

Очаква се одобрението на новата Оперативна програма за периода 2021-2027 да бъде получено до декември месец 2020 г.