Основи на управлението на проекти по лиценз на TenStep (с включена симулация)

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

ПРОГРАМА на семинара:

• Основни понятия и концепции в управлението на проекти;
• Цикъл на проекта, стъпки за управление на проекти;
• Дефиниране на проекта;
• Изготвяне на план за изпълнение на проекта;
• Възлагане и отчитане на изпълнението;
• Управление на времето (графика) и разходите на проекта;
• Управление на рисковете на проекта;
• Симулация – интерактивна ролева игра за управление на проект. Ролевата игра включва следните елементи на управлението на проекти: планиране на времето, разходите и обхвата, изпълнение, мониторинг и отчитане на проекта и работа със заинтересованите лица

– Методът на обучение е интерактивен и включва презентации, дискусии и групова работа. Участниците ще получат форми на TenStep за управление на проекти: – TenStep България е лидер в обучението по управление на проекти. До момента са провели над 200 обучения по управление на проекти, с повече от 4000 участници от всички сфери на бизнеса и администрацията. TenStep е регистрирана обучаваща организация на Института за управление на проекти – САЩ (Project Management Institute).

Сред клиентите на TenStep за вътрешнофирмени обучения са:
Адрес Груп, Актавис, Алфа Дивелопмънтс, БТК, Булгаргаз Холдинг, Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, ЕВН България, ЕВН Македония, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Изи Асет Мениджмънт, KPMG Чехия, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Солвей Соди Девня, Софика, Трансат, Транс телеком, Информационно обслужване, ЧЕЗ България.

 
 

Лектор:

Александър Апостолов, PMP®, TSPM

Александър Апотолов е икономист и професионален мениджър на проекти с над 18-годишен опит в управлението и консултирането на проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации, свързани с институционално изграждане, информационни системи, строителство, социално развитие, развитие на човешките ресурси и други. Притежава Project Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ), PRINCE2 сертификат, сертификат по управление на проекти на Британското компютърно общество и TenStep Project Manager сертификат. Специализирал е управление на проекти във ФАО (Рим), Център за политически и управленски проучвания (Великобритания) и Краун Ейджънтс (Великобритания).

Г-н Апостолов е автор на три книги и пет учебни модула по управление на проекти. До сега е обучил над 3000 души по различни дисциплини, свързани с управлението на проекти, сред които представители на Министерство на финансите, Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, АЕЦ Козлодуй, Солвей Соди, НЕК, БТК, БДЖ, НК “ЖИ”, Адрес груп, Актавис, Информационно обслужване, ЕВН България, ЕВН Македония, Е.ОН България, ЧЕЗ България, ОББ, Каменица, Информационно обслужване, Лукойл Нефтохим Бургас, Либхер, Национална служба “Полиция”, банки и други финансови институции, областни и общински администрации, научни институти и висши училища и много други организации и фирми. Александър Апостолов е основател и председател на Българската асоциация по управление на проекти (2002-2013) и член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Първи оценител на IPMA за България и член на групата на IPMA за взаимодействие с ЕС. Член на журито на конкурса „ИТ проект на годината” (2004–2013).