Нова процедура за безвъзмездно финансиране за МСП по Националния план за възстановяване и устойчивост

Вече започна приемът на проекти на МСП, за безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., и които имат следните кодове на основна икономическа дейност: С10, С11, от С13 до С33, Е38, Е39, от J58 до J63, M71 и M72.

Безвъзмездната помощ е от 180 000 лв. до 700 000 лв., а процентът на помощта е от 35% до 50%.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 21.09.2022 г.

Ако желаете да кандидатствате и отговаряте на някой от горепосочените кодове, можем да направим безплатна оценка на допустимостта на Вашето предприятие и неговите шансове за класиране.

За тази цел, моля да се свържете с нас на info@projecta.bg, като ни предоставите ЕИК и код на основна икономическа дейност.

Повече за процедурата и условията за кандидатстване и изпълнение може да намерите тук.