Предстоящи възможности за финансиране по ОП РЧР 2014-2020

През 2020 г., по ОП „Развитие на човешките ресурси“, работодателите ще имат възможност да кандидатстват за финансиране на проекти насочени към подобряване на условията на труд чрез осигуряване на почасови грижи за децата на своите служители. Повече информация може да намерите в актуалната версия на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на https://esf.bg/protseduri/.

За отварянето на процедурата за кандидатстване може да се следи в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

За разяснения и консултации може да се свържете с нас на info@projecta.bg.