Приключват първите проекти по ОПИК 2014-2020

(2017-01-05) Успешно приключват първите проекти на Проджекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ Това са проекти за увеличаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия.

По тези проекти, Проджекта оказва пълно съдействие на своите клиенти на всички етапи – от идентифицирането на възможностите и изготвяне на проекта, до реализация на проекта, отчитане на дейностите и разходите и получаване на безвъзмездното финансиране.