Първи одобрени проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

(2017-01-07) Одобрени са първите три проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, изготвени със съдействието на Проджекта.

Това са проекти за образователна инфраструктура, социална инфраструктура и градско развитие, за които изготвихме финансови анализи, които да обосноват нуждата от безвъзмездно финансиране и неговия размер.