50 Lessons in Project Management50 Lessons in Project Management

Курс на TenStep (САЩ)


Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BGВ управлението на проекти има много тънкости и нюанси. 50 Shades of 50 Lessons in Project Management е уникално обучение на TenStep (САЩ) под формата на научени уроци по управление на проекти / project management. Уроците дават практически съвети за решаване на често срещани проблеми при управлението на проекти, систематизират научените уроци и добрите практики и предоставят ценни „tips and tricks“

Независимо дали сте в началото на своята кариера или вече имате опит в управлението на проекти, в 50-те урока ще намерите истинско професионално съкровище!

Какво получавате

 • Най-модерните концепции в управлението на проекти, ценни съвети, научени уроци и добри практики, представени по уникален начин 
 • Обучение на TenStep (САЩ) – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider)
 • Онлайн обучение в удобна форма, с неограничен достъп и възможност за учене по всяко време и от всяко място
 • Бонус – тестови въпроси по управление на проекти и сертификат на TenStep за преминато обучениe
 • Материали на английски език с оригинална международно използвана терминология
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане

 

За кого е предназначено обучението

 • За всеки, който се стреми да придобие, систематизира и разшири своите познания по управление на проекти (project management), особено относно неговите практически аспекти
 • За професионалисти, които искат да допълнят своите компетенции по управление на проекти (project management) с научени уроци,  добри практики и практически съвети

 

Какво включва курсът

 

 • Представяне на всеки урок

   


* Вижте как изглежда един урок:
PDF

 • В уроците са включени Tips, Examples, Summaries

   


 • БОНУС 1: 100 тестови въпроса по управление на проекти / project management (Quizes):

Quiz 1: Introduction, Define the Work (22 questions)
Quiz 2: Build Schedule and Budget, Manage Schedule and Budget, Manage Issues (36 questions)
Quiz 3: Manage Change, Manage Communications, Manage Risk, Manage Human Resources, Manage Quality, Manage Metrics (42 questions)
 

 

 • БОНУС 2: 100 Quick Tips and Techniques to Make You a Better Project Manager

 


Програма на курса

  • Lesson 1: Understand Project Characteristics
  • Lesson 2: Identify a Committed Sponsor and Client
  • Lesson 3: Status Reporting
  • Lesson 4: Focus on Deadlines
  • Lesson 5: Keep Discipline…Even on Small Projects
  • Lesson 6: Define and Plan the Work
  • Lesson 7: Don’t Microbuild the Schedule
  • Lesson 8: Manage Documents Properly
  • Lesson 9: Scope Management
  • Lesson 10: Project Charter, Schedule, and Requirements
  • Lesson 11: Sponsor Makes the Final Decision
  • Lesson 12: Collecting Metrics
  • Lesson 13: Save and Leverage Knowledge
  • Lesson 14: Issues Management is Everyone’s Responsibility
  • Lesson 15: Keep Focus in Short Meetings
  • Lesson 16: Identify the Root Cause of Problems
  • Lesson 17: Use Quality Assurance to Validate Project Status
  • Lesson 18: Know When to Cancel a Project
  • Lesson 19: Use Risk Management to Prevent Problems
  • Lesson 20: Focus Quality Management on Processes, not People
  • Lesson 21: Don’t use Estimating Contingency for Scope Changes
  • Lesson 22: Develop a Communication Plan
  • Lesson 23: Project Scalability
  • Lesson 24: Don’t Skip Project Planning and Definition
  • Lesson 25: Understand the Critical Path
  • Lesson 26: Change Underlying Assumptions to Revise a Well-Prepared Estimate
  • Lesson 27: Use Face-to-Face Communication
  • Lesson 28: Quality is an Ongoing Process
  • Lesson 29: Batch Small Scope Change Requests for the Sponsor
  • Lesson 30: Project Charter before Project Schedule
  • Lesson 31: Look for Inherent Risks Before Starting a Project
  • Lesson 32: Get Sponsor Approval before Investigating Large Scope Change Requests
  • Lesson 33: Collecting Metrics: Cost vs Value
  • Lesson 34: Use Formal Techniques to Estimate Effort
  • Lesson 35: Keep Your Schedule up to Date
  • Lesson 36: Choose the Best of Bad Alternatives
  • Lesson 37: Use Metrics for Fundamental Improvements
  • Lesson 38: Evaluate all Risk Response Options
  • Lesson 39: Understand and Manage Client Expectations
  • Lesson 40: Use Milestones to Track Progress
  • Lesson 41: Catch Errors as Early as Possible
  • Lesson 42: Gain Sponsor Approval for Scope Changes Requiring Budget and Deadline Changes
  • Lesson 43: Be Proactive to Accelerate a Project’s Schedule
  • Lesson 44: Use Work Breakdown Structure to Identify All Work
  • Lesson 45: Think of Readers’ Interest when Writing Status Reports
  • Lesson 46: Update Risk Plan throughout Project
  • Lesson 47: Don’t Practice Goldplating
  • Lesson 48: Make One Person Responsible for each Activity
  • Lesson 49: Focus on your Deadline Date
  • Lesson 50: Gain Agreement before you Collect MetricsЕзик на обучение:
английски

Срок за достъп до онлайн съдържанието: 90 дни

Това обучение се допълва чудесно със следните обучения:

Поръчайте този курс на TRAINING.BG: https://training.bg/50-lessons-project-management