Introduction to Agile / Agile Project Lifecycle


 

Introduction to Agile / Agile Project Lifecycle


Онлайн курс на TenStep (САЩ)


Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BG


Курсът „Introduction to Agile / Agile Project Lifecycle“ е страхотен начин да се запознаете с модерните гъвкави (agile) подходи, приложими при разработването на продукти и управлението на проекти. С него по лесен и удобен начин ще научите за разликите между Agile и традиционните методи, за философията, екипите и ролите в Agile, за механизма на Agile, за модела на Agile проекта и за управлението на проекти с помощта на Agile.

Какво получавате

 • Обучение в удобна онлайн форма, с неограничен достъп до учебното съдържание по всяко време и от всяко място 
 • Обучение от TenStep – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и Регистрирана обучаваща организация на Project Management Institute – САЩ
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане
 • Като част от курса ще получите копие от книгата „Agile Development“ на TenStep (която може да се получи само като част от обученията на TenStep). Тази книга описва подробно процеса Agile Project Management, в сътветствие с програмата PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) на Project Management Institute (САЩ)
 • След края на обучението ще получите сертификат на TenStep за преминат курс 
Цели
В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Дефинират Agile development и да правят разлика между Agile и традиционните Waterfall практики
 • Разбират философията и основните компоненти на Agile проекта
 • Познават етапите на Agile development cycle и да идентифицират факторите, които подпомагат успеха на проекта
 • Знаят как да управляват и работят в Agile екипи
За кого е предназначен курсът:
 • За всеки, който е заинтересован да научи модела и техниките на Agile
 • За професионалисти, които искат да разширят своите компетенции по управление на проекти и разработване на продукти

Какво включва курсът

 • Презентации


 • Упражнения, включително примерни решения

 • БОНУС 1: Книгата на TenStep „Agile Development“ • БОНУС 2: Над 100 тестови въпроси по Agile

Програма на курса

 1. A Little History
   • Traditional Waterfall Approach
   • Classic Waterfall Approach
   • Iterative Development Methods
   • Iterative Development Process
   • Exercise 1
   • Agile Philosophy
   • The Agile Manifesto
   • The Agile Manifesto 12 Principles
   • Exercise 2
   • Hybrid Agile
 1. Agile Philosophy
   • The Nature of Projects
   • What Makes Agile Different?
   • Moving to Agile Practices
   • Focus on Delivered Features
   • Timeboxing
   • Benefits of Timeboxing
   • Iterations
   • Piecemeal Development
   • Iterative Development
   • Specific Agile Models
   • Scrum
   • Extreme Programming (XP)
   • Lean
   • Core vs. Non-core
   • Potential Non-Value Add
   • Exercise 3
 1. Teams and Roles
   • Teams
   • Team Rules of Engagement
   • Creating Self-Organized Teams
   • Team Building
   • Communication Models
   • Accountable Teams
   • Co-located Teams
   • Sustainable Pace
   • Two Staffing Models
   • Agile Project Manager’s Profile
   • Servant Leadership
   • Stakeholder Management,
   • Levels of Stakeholders
   • Agile PMO
   • Exercise 4
 1. The Product Backlog
   • Product Owner
   • Product Backlog
   • User Stories
   • Exercise 5
   • Story Map
   • Personas
   • Writing Effective Personas
   • Themes and Epics
   • Two Ways to Measure Size
   • Story Points
   • Innovation Games
   • Wideband Delphi
   • “Animal Points”
   • Affinity Estimating
   • Sashimi
   • Planning Poker
   • Exercise 6
   • Four Driving Forces
   • Prioritization
   • Customer Valued Prioritization
   • Minimally Marketable Feature
   • MoSCoW
   • Risk Adjusted Backlog
 1. An Agile Project Model
   • The Nature of Agile Projects
   • Sample Lifecycle Model
   • Agile Planning, Initiation
   • Validate the Business Case
   • Name Product Owner and Team
   • Determine Agile Characteristics
   • Definition of Done
   • Gather Initial Product Backlog
   • Exercise 7
   • Establish Initial Architecture
   • Architecture and Design
   • Wireframes
   • Agile Tools
   • Estimate Project Duration
   • Product Roadmap
   • Establish Environments
   • Retrospective Meeting
   • Value Stream Analysis
   • Kaizen
   • Ongoing Iterations
   • Iteration Planning Meeting
   • Exercise 8
   • Making Prediction
   • Velocity
   • Measuring Velocity
   • Velocity and Planning
   • Exercise 9
   • Customer Requirements
   • Requirement Uncertainties
   • Splitting User Stories into Tasks
   • Create Test Cases
   • Exercise 10
   • “Build for Today”
   • Agile Coding Principles
   • Documentation
   • Technical Debt
   • Code Reviews
   • Pair Programming
   • (Risk) Spikes
   • Testing
   • Continuous Testing
   • Customer Acceptance Tests
   • Continuous Integration
   • Escaped Defects
   • Exercise 11
   • Iteration Review Meeting
 1. Agile Project Management
   • Agile Project Management
   • Scope Management
   • Expanding the Iteration Scope
   • Schedule Control
   • Iteration Burndown Chart
   • Kanban Boards
   • Task Board
   • Task Kanban Board
   • Cycle Time
   • Communication
   • Communications in Agile
   • Information Radiator
   • Team Space / Team Room
   • Osmotic Communications
   • Product Quality in Agile
   • Agile Metrics
   • Agile Risk Management
   • Risk Burndown Chart
   • Agile Risk Management Process
   • Risk Management Review
   • Exercise 12
   • Soft Skills in Agile
   • Emotional Intelligence
   • Collaboration
   • Negotiation
   • Problem Solving
   • Conflict Resolution
   • Conflict Resolution Techniques
   • Decision Framing
   • Exercise 13

Език на обучение: английски

Поръчайте този курс на TRAINING.BG: https://training.bg/agile-project-lifecycle