Сертификати PRINCE2

 • Какво представлява сертификатът, какви умения дава на притежателя си?
PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) е методология и международно призната сертификационна система по управление на проекти. Притежателят на сертификат получава знания и умения за успешно управление на проекти с използването на съвременни структурирани методи и техники, както и знания и умения за прилагане на метода за управление на проекти PRINCE2 – един от наложилите се като световни стандарти методи за управление на проекти от всякакъв вид и мащаб. До момента над 500 български професионалисти са получили сертификати PRINCE2.

 • Колко вида и степени има на тази сертификация?
Две нива: Foundation и Practitioner. За явяване на изпит за ниво Practitioner е необходимо кандидатът да е преминал успешно изпит за ниво Foundation.

 • За кои сектори, професии и дейности е приложим?
Сертфикатът е приложим във всички сектори.

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

 • По какъв начин може да се придобие сертификатът?
Кандидатът може да премине през специализирано обучение и да се яви на изпит, който се провежда в края на самото обучение.

 • През какви курсове и обучения трябва да премине кандидатът, за да защити този документ за придобити умения?
  • Обучение PRINCE2 Foundation – минимум 3 дни
  • Обучение PRINCE2 Practitioner – минимум 2 дни

 • Колко време отнема подготовката за изпит за придобиването на сертификат?
  • За Foundation – от 3 дни до няколко седмици
  • За Practitioner – от 2 дни до няколко седмици

 • Къде се предлагат курсове за подготовка за изпита в България?
В България подготвителни курсове се предлагат от ПРОДЖЕКТА. В рамките на курсовете се организират и изпитите.

 • Къде и как се провежда изпитът – времетраене, форма на изпита?
Изпитът се провежда на последния ден от обучението, формата му е тест с възможни отговори, а времетраенето е един час за Foundation и три часа за Practitioner.

 • Колко струват курсовете за подготовка и таксата за изпит?
За актуалните цени вижте Графика на обученията.

 • Какъв е процентът успеваемост при изпитите на кандидатите, преминали обучение?

  Официална статистика няма, но за програмите, провеждани от ПРОДЖЕКТА, успеваемостта при Foundation е над 95% и над 75% при Practitioner.