Програми на ЕС

Експертният екип на Проджекта е работил по над 130 проекта, финансирани от ЕС. Одобрените проекти са за над 80 млн. лева. Имаме богат опит и можем да бъдем полезни за получаване на финансиране за проекти в най-различни области: лека и тежка промишленост, машиностроене, информационни технологии, регионално развитие, туризъм, екологична и социална инфраструктура, човешки ресурси, развитие на селските райони и рибарство.

Процентът на одобрение на разработените проекти за грантово финансиране от ЕС е много висок. Проектите се изготвят на много високо професионално равнище, на база на задълбочено разбиране на изискванията за финансиране и на нуждите на кандидата.

Проектните предложения се изготвят в рамките на договорения срок, който може да варира от един до два месеца в зависимост от сложността на проекта и готовността на възложителя да предостави необходимата информация и документация. При одобрени за финанасиране проекти, предоставяме консултантски услуги за тяхното успешно изпълнение и отчитане.

С какво можем да ви бъдем полезни:
  • безплатна консултация по условията на конкретна процедура за безвъзмездно финансиране, включително и предоставяне на резюме на Насоките за кандидатстване;
  • безплатна оценка на потенциалния кандидат за безвъзмездно финансиране и на проектната идея за съответствие с условията на конкретна процедура;
  • изготвяне на проект съгласно нуждите на кандидата и изискванията на съответната процедура;
  • консултантска подкрепа по време на оценката на проекта (ако е необходимо);
  • консултантска подкрепа по време на изпълнението и отчитането на проекта – в зависимост от конкретните нужди и изисквания на клиента.

В момента работим основно по следните програми:

1.  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

2.  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

3.  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

4.  Програма за развитие на селските райони

Отворени и предстоящи процедури, които ще бъдат отворени през следващите месеци и по които извършваме подготвителна работа:

1. BG16RFOP002-3.004 – Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (краен срок за кандидатстване: 23.04.2018 г. 16:00 ч.)
Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите – РЕЗЮМЕ

2. Насърчаване на предприемачеството
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (предстои обявяване на процедурата в началото на 2018 г.)

3. Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (индикативна дата на обявяване на процедурата: април 2018 г.)

4. Развитие на иновационни клъстери
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (индикативна дата на обявяване на процедурата: септември 2018 г.)

5. Стимулиране внедряването на иновации в предприятията
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (индикативна дата на обявяване на процедурата: декември 2018 г.)

6. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони

7. Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони


По-подробна информация и консултации по тези процедури можете да поискате на info@projecta.bg

  
–––––––––

Кои с
ме ние и с какво се занимаваме? Разберете го за по-малко от 2 минути с нашето забавно видео!

За да видите нашата Facebook страница с повече от 20 000 фенове, натиснете тук.

Ако искате да получавате първи информация за актуални курсове, събития, остъпки и „тайни“ оферти, се запишете тук!