Безвъзмездно финансиране за слънчеви и фотоволтаични системи за домакинствата (информационен семинар – видеозапис)

Пълен видеозапис на информационния семинар, проведен на 02.06.2023 г

EU

Разберете как можете да получите безвъзмездно финансиране по "Националната схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници"!

Започване по всяко време

Лектори: Елена Христова и Александър Апостолов, PMP®, Ph.D. 


Какви са възможностите?

Има осигурено безвъзмездно финансиране за най-малко 10 000 домакинства по "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници" - част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, който се финансира от Европейския съюз.


Безвъзмездно финансиране се отпуска за:

 • Закупуване на слънчеви инсталации за затопляне на вода: до 1960 лв. безвъзмездна помощ (покриват се 100% от разходите)
 • Закупуване на фотоволтаични системи (включително батерии за съхранение на генерираната енергия): до 15000 лв. безвъзмездна помощ (покриват се 70% от разходите)
 • Произведената енергия може да се използва само за нуждите на домакинството

Кой може да кандидатства:

 • Физически лица, които са собственици или съсобственици на жилище, в което се ползва източник на енергия на твърдо гориво - печка, котел, камина и други 
 • Жилището може да бъде еднофамилно или част от многофамилна сграда (кооперация, блок) и трябва да бъде основно жилище за Кандидата

Важно: по-голям шанс да получаване на финансиране има, когато жилището се ползва от поне 4 човека.


Формулярите за кандидатстване се подписват с електронен подпис и се подават през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН 2020).


Какво ще представим на информационния семинар?

На събитието ще получите следната информация:

 • Какви са актуалните изисквания за кандидатстване
 • Какви са техническите изисквания към соларните системи, които могат да бъдат закупени
 • Какви са критериите за оценка на кандидатите
 • Какви са стъпките и как се кандидатства
 • Какви документи са необходими за кандидатстването
 • Каква предварителна работа трябва да се извърши преди кандидатстването
 • Как и кога се получават безвъзмездните средства
 • Къде да намерите пакета с документи с окончателните изисквания по схемата
 • Насоки за конкретни стъпки, които да предприемете, за да можете да кандидатствате

Ще имате възможност да задавате въпроси по темата и да получите отговори от водещите.


Продължителност

Информационният семинар ще започне в 17 ч. на 02.06.2023 г. и ще продължи до 19:30 ч. или до изчерпване на въпросите от страна на участниците.


Материали

Всеки участник ще получи копие от презентацията на водещите в електронен вид (PDF).

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Водещ на събитието:

Елена Христова


Елена Христова е магистър по икономика с над 15 години професионален опит в изготвянето и изпълнението на проекти по програмите на Европейския съюз в  областта на технологичната модернизация, енергийната ефективност, иновациите, човешките ресурси и други.


Притежава международно признати сертификати по управление на проекти и от 2004 г. е управител на Проджекта ООД, водеща консултантска компания в областта на управлението на проекти.

Водещ на събитието:

Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.


Александър Апостолов е доктор по икономика и професионален мениджър на проекти с над 18-годишен опит в управлението и консултирането на проекти, свързани с технологично развитие, въвеждане на нови продукти, институционално изграждане, информационни системи, строителство, околна среда, развитие на човешките ресурси и други. 


Притежава Project Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ) от 2005 г., PRINCE2 сертификат, сертификат по управление на проекти на Британското компютърно общество, TenStep Project Manager, Professional Scrum Master и MSP сертификати. Специализирал е управление на проекти във Великобритания и Италия.

Г-н Апостолов е автор на три книги и пет учебни модула по управление на проекти. Досега е обучил над 3500 човека по различни дисциплини, свързани с управлението на проекти, сред които представители на множество водещи компании и организации. Александър Апостолов е основател на Българската асоциация по управление на проекти и е бил член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Първи оценител на IPMA за България и член на групата на IPMA за взаимодействие с ЕС. Член на журито на десет издания на конкурса „ИТ проект на годината”.

Александър Апостолов е управител на Проджекта и TenStep България.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

"Безвъзмездно финансиране за слънчеви и фотоволтаични системи за лични нужди" 

(информационен семинар - видеозапис)

90 лв. (с ДДС)

 • Достъп до видеозаписа за период от 30 дни
 • Електронно копие на презентацията в PDF
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

"Безвъзмездно финансиране за слънчеви и фотоволтаични системи за лични нужди"

(информационен семинар - видеозапис)

60 лв. (с ДДС)

 • Достъп до видеозаписа за период от 30 дни
 • Електронно копие на презентацията в PDF
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места

Не отлагайте, получете достъп до видеозаписа сега!

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 75 лева без ДДС / 90 лв. с ДДС
 Специална цена за ограничен брой места: 50 лева без ДДС / 60 лв. с ДДС

Колко е