Инж. Франк Нинов PMP® (Германия)

FRANK NINOV 2016 - FireFrame

Инж. Франк Нинов e сертифициран Project Manager Professional (PMP®) с професионален опит по управление на проекти в Германия от 1998 г., реализирал над 150 проекта в областта на изграждането на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори и доставка на услуги за корпоративни клиенти в над 65 държави. В момента той е ръководител на проекти в международната компания Reliance Globalcom във Франкфурт на Майн.

Г-н Франк Нинов е динамичен и атрактивен лектор по управление на проекти, който успешно прилага своя богат практически опит в процеса на обучението.