Managing Multiple Projects
Managing Multiple Projects

Курс на TenStep (САЩ)


Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BG


В съвремените условия, често ни се налага да управляваме по няколко проекта едновременно. Курсът „Managing Multiple Project“ ще Ви подготви за това предизвикателство. С него ще научите колко проекта можете да управлявате ефективно по едно и също време, как да прилагате концепцията на Project Suite, как да управлявате по-добре времето и какви са особеностите на управлението на множество проекти, в сравнение с управлението на един проект.  


Какво получавате

 • Обучение на TenStep (САЩ) – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider)
 • Онлайн обучение в удобна форма, с неограничен достъп и възможност за учене по всяко време и от всяко място
 • Най-модерните концепции в управлението на проекти и добрите практики на TenStep 
 • Презентации, упражнения с примерни решения, форми за управление на проекти (templates) и сертификат на TenStep за преминато обучениe
 • Учебни материали на английски език с оригинална международно използвана терминология
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане

За кого е предназначен курсът:
 • За всеки, който се стреми да придобие, систематизира и разшири своите познания по управление на множестно проекти (multiple project management)
 • За професионалисти, които искат да допълнят своите компетенции по управление на множество проекти (multiple project management) и да се запознаят със съвременните концепции, методи и термини в тази област

Какво включва курсът

 • Презентации


 • Упражнения, включително примерни решения (където е приложимо)
 • БОНУС: TenStep Project Management Templates (Word documents)

Project Charter, Issues Log, Issue Submission Form, Scope Change, Scope Change Request Form, Communications Plan, Individual Status Report, Project Status Report, Project Inherent Risk Checklist, Risk Control Form

Това са форми за документи, които могат да се използват в процеса на управление на проекти. Във формите са вградени добри практики и те могат да Ви спестят много време и усилия.Програма на курса

Introduction

  • Projects, Programs and Portfolios
  • Exercise #1
  • Exercise #1 – Solution
  • How Many Projects to Manage?, What are the Variables?
  • Mini-Exercise
  • “Facts of Life”
  • How Many Projects?, How Much PM Time Per Project?
  • Calculating Project Management
  • Example
  • Exercise #2
  • Exercise #2 – Solution
  • Mini-Exercise
  • How Many Projects – Revisited, Options For Over-allocation

The Project Suite

  • Multiple Project Environment, Multiple Project Strategies
  • Challenges, Develop Project Suite
  • Building a Project Suite, Create Project Suite
  • Project Suite, Determine Project Priorities
  • Business Priorities, Project Prioritization
  • Mini-Exercise
  • Importance and Urgency
  • Exercise #3
  • Exercise #3 – Solution
  • Determine Skill Requirements, Interdependent Projects
  • Understand Shared Components
  • Exercise #4
  • Exercise #4 – Solution
  • Evaluate Time Aspect, Evaluate Cost Aspect
  • Evaluate Scope of Work, Leveraging / Disengaging
  • Build Suite Schedule, Collision Points, Phase Crashing
  • Exercise #5
  • Exercise #5 – Solution
  • Mini-Exercise – Another Day in the Office

 Part of the answer – Time Management

  • Why Time Management?, Rituals
  • Ten Time Management Skills, Batching Technique
  • Exercise #6
  • The Four D’s, Five Levels of Delegation
  • Delegation Process

 The human aspect

  • Mini-Exercise
  • Stress Factors, Three Strategies for Stress
  • The Triple A Approach, Stress Management
  • Conflicts, Recognizing the Conflict
  • Conflict Management Styles, Resolving Group Conflict
  • Multiple Management Styles, Communication Styles

Managing multiple projects – Define the Work, Build Schedule

  • Define the Work, Project Charter
  • Project Management Plan, Multiple Projects
  • Managing Multiple Projects, Build the Schedule From Scratch
  • Resource Allocation , Estimating
  • Resource Pools, Empower the Team
  • Limit Multitasking, Multitasking Problems
  • Multitasking, “Thrashing”
  • A Better Alternative

 Managing multiple projects – Manage Schedule, Build and Manage Budget

  • Manage the Schedule, Validate Work Estimates with Team
  • Major Milestones/Dates, Addressing Project Suite, Schedule Changes
  • Re-evaluate Your Project Suite
  • Mini-Exercise
  • Over-commitment, Possible Outcomes
  • Exercise #7
  • Exercise #7 – Solution
  • Estimate Cost, Manage the Budget
  • Leverage Shared Budget, Leverage Costs

 Managing multiple projects – Manage Issues, Manage Change, Manage Communications

  • Manage Issues, Interdependent Projects
  • Manage Scope, Integrate Change
  • Mini-Exercise
  • Project Communication, Project Kickoff Meeting
  • Communication Channels, Integrated Communication Plan
  • Exercise #8
  • Exercise #8 – Solution

 Managing multiple projects – Manage Risk, Manage Quality, Manage Procurement

  • Risk Definition, Risk Management Process
  • Common Risks, Qualitative Risk Analysis
  • Manage Quality, Quality Planning
  • Phase Crashing, Reasons for Contracting Work
  • Project Suite Resource Adjustments
  • Exercise #9
  • Exercise #9 – Solution

 Език на обучение:
английски

Поръчайте този курс на TRAINING.BG: https://training.bg/managing-multiple-projects