Водене на ефективни преговори


Най-успешното обучение по Управление на проекти в България, проведено досега 136 пъти! ​

София, 02-04 декември 2020, ИНТЕРПРЕД – СТЦ София (карта)

Лектор: ​Людмил Стефанов

Подобрете своите компетенции за ​водене на преговори и бъдете по-успешни!

Изключително подходящо за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или нямат опит.


Курсът започва на 0​2.12.2019 в 9:00 ч. и до него остават...

(Местата може да се запълнят много преди началото на курса.)

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

​Воденето на ефективни преговори е сериозно предизвикателство

​Воденето на преговори е процес, в който преговарящият участва с цялостната си личност: личностни качества, комуникативни умения, способности и нагласи при справяне с различни типове хора и ситуации.


Интензивното тридневно обучение "Управление на проекти - Preparation for Success" дава структурирани и практически ориентирани познания за цял живот.

Това обучение синтезира съвременното управление на проекти в лесно разбираема форма и подготвя участниците за работа в реална среда. С много практически упражнения и работа по казуси, участниците преминават през целия процес на управление на проекти от началото до края.

Практическата ориентация, модерните концепции, умелото представяне и непрекъснатото развитие и усъвършенстване на курса, го правят най-успешното обучение по управление на проекти в България. 

С опит от над 1600 успешно обучени професионалисти в рамките на този курс в България, можете да бъдете спокойни, че в наше лице имате сигурен партньор за придобиване и развитие на компетенции за успешно управление на проекти.

​Водене на ефективни преговори

Най-успешното обучение по ​водене на преговори в България!

Този курс е създаден специално за бързо и ефективно постигане на Вашата цел - задълбочено разбиране на ​воденето на преговори и нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Гарантирано качество

Обучение, базирано изцяло на добрите международни практики и опита на лектора

Ноу-хау

​Опит от хиляди обучени професионалисти по управление на проекти в България

Топ лектор

​Лектор с богат практически опит – сертифициран професионалист по управление на проекти


Изгодни условия

Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега – не е необходимо да плащате веднага.


​Лицензирани материали

Лицензирани учебни материали от глобална обучителна организация на Project Management Institute (САЩ)

Практическа ориентация

​Работата ще бъде динамична и разнообразна: с индивидуални задачи, по двойки, в малки групи, в голямата група.

Вижте какво казват участниците за това обучение:


​„Много добре поднесен материал с примери, диаграми и методи.“


„За мен курсът беше много интересен. Материалът беше достъпен, добре представен, лесен за разбиране.“​Благодарности за организацията и професионализма


„Бих искала да изразя благодарности за цялостната организация по обучението и за професионализма, с който беше подходено от страна на екипа Ви по време на предварителната и последваща комуникация, както и при провеждането на самото събитие! Бих се обърнала в бъдеще към Вашите услуги отново.“


​Много се забавлявахме и много неща научихме​„Всички колеги и аз в това число, изключително много се забавлявахме по време на това обучение, но смятам че и много неща научихме. Господин Апостолов е прекрасен лектор, начетен, компетентен, с усет за преподаване. За него подобни курсове, вероятно вече са рутина, но според мен имаше моменти в които и той се забавляваше с нас и ние също успявахме да го изненадаме. Високо оценяваме обучението и се надявам това да е първата стъпка към някое друго, допълващо обучение на същата тематика.“

​Максимално оползотворено време​„За мен проведеният от Вас курс по управление на проекти беше максимално оползотворено време. Осигурихте ми комфорт на възприемане на малко позната материя и екипна работа.“
Цели и съдържание на обучението:


1. Участниците да научат повече за основните етапи на преговорния процес и за необходимата подготовка за всеки етап:

 • Предварително проучване – изследване на ситуацията на отсрещната страна, набелязване на цели, разпределяне на екипните роли (ако се преговаря в екип – кой ще води процеса, кой как ще помага и ще участва)
 • Осъществяване на преговорите и използване на типични умения за водене на преговори  -  ​имам​т се предвид следните аспекти: комуникативни умения и техники за упражняване на влияние; език на тялото -  как да го разчитаме и тълкуваме и как да го използваме; какво означава да имаш силно личностно присъствие в преговорния процес; как да вземем психологическата власт в процеса на преговорите (ние „да владеем положението”); използване на манипулации в хода на преговорите – как да ги използваме ние и как да ги разпознаваме и да противостоим, когато ги използват срещу нас
 • По време на преговори – как да работим за нашите интереси, използване на специфични фрази и техники
 • Специфични особености на преговорния процес при преговори очи в очи, при видеоконферентна връзка и по телефона;  ролята на имейлите

2. Себепознание – участниците да опознаят себе си и да станат по-осъзнати за собствените си личностни особености, които се проявяват, когато са в ситуация на преговори.


Образно казано, целта на всяко личностно насочено обучение е участниците да получат едно „огледало”,  в което да виждат обективно себе си и своите качества. Защото това е първата  и задължителна стъпка по пътя на личностното и професионално усъвършенстване на всички професионалисти, които работят с хора. В тази връзка, в хода на ​обучението участниците непрекъснато ще получават обратна връзка от водещия (и от колегите си) как са стояли при описвани от тях професионални казуси, при определени ролеви разигравания, какво въздействие е оказало тяхното поведение или изказване върху мотивацията на отсрещната страна, кога са били убедителни и кога не.


Освен това,  ще се работи  с два теста за себепознание, по които всички участници ще получат персонална интерпретация  от водещия с конкретни примери. Това ще даде повече осъзнатост и възможности за оптимизиране на собственото професионално присъствие и поведение.


 • Тест на Томас-Килмън за личен стил на поведение при преговори и при конфликт – какъв е моят личен стил и в кои ситуации той е подходящ и кога може да ме подведе; как да компенсирам моите особености при нужда и какви личностни нагласи и способности да развивам.
 • Тест на Белбин за екипните роли – чрез обратната връзка, която ще получи по този тест, всеки участник ще може да си отговори на въпросите: "Каква роля заемам аз в екипа?"; "С какво моята роля е ценна?"; "С какво са ценни ролите на другите колеги, които се различават  от мен, и като които аз не бих могъл да бъда?". Този тест ще се използва не само за себепознание, но и за засилване на взаимното уважение между хората от екипа на базата на осъзнаването на силните страни на всеки един от тях.

3. Справяне с трудни преговарящи и трудни ситуации.


Целта ще бъде да се работи върху лични казуси на участниците с конкретни хора, с които им е трудно да преговарят, и върху конкретни ситуации, с които им е трудно да се справят. При работата върху казусите ще бъде използван ресурсът на цялата група, така че този процес може да се опише като една групова коучинг-сесия. Този елемент от обучението е базиран изцяло върху следната схема: споделяне на личен конкретен казус  -  разиграване и търсене на ключ за справяне с трудностите  – обратна връзка от водещия и групата  -  обсъждане с цел натрупаният опит да се интегрира от всички.


Водещият ще даде и демонстрира конкретни техники за справяне с трудни и агресивни по стил преговарящи, като:

 • Преформулиране на негативни послания
 • Аз-послание
 • Справяне с възражения
 • Настройване на отсрещната страна на вълна „Да”
 • ​Отстояване на себе си и позицията си по асертивен начин


Цели

В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Идентифицират и управляват обхвата на проекта
 • Управляват комуникациите на проекта
 • Управляват качеството на проекта
 • Идентифицират и управляват рисковете на проекта

​Участници
 • ​Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

Метод на обучение

​Обучителят ползва най-модерните и ефективни интерактивни методи на обучение. В хода на взаимодействието в групата ще бъдат прилагани: психодраматични разигравания, техники от НЛП, демонстрации и кратки презентации от водещия, споделяне на личен опит, мозъчна атака, симулация, решаване на казуси и други.


Работата ще бъде динамична и разнообразна: с индивидуални задачи, по двойки, в малки групи, в голямата група.


Продължителност

​​2 дни, ​16 учебни часа


Учебни материали

Всеки участник ще получи:

 • ​учебно помагало, чрез което да могат да се връщат към процеса на обучението
 • копие от презентацията на лектора
 • ​......................
 • ​...............................

Програма на обучението

1

Ден 1 
 • Базисни комуникативни умения – ефективно говорене и ефективно слушане Задаване на въпроси
 • Етапи в преговорния процес – подготовка, провеждане, финализиране
 • Позиции и интереси в процеса на преговорите
 • Аналитичен подход в процеса на преговорите. Предварителна подготовка и „разузнаване“. Набелязване на стратегия
 • Поведенчески стратегии при преговарянето – разграничаване на човека от проблема, избягване на спорове, вникване в гледната точка на другия. Деликатност към хората и твърдост при решаване на проблема
 • Психология на социалното влияние – техники за психологическо въздействие при постигане на собствените цели

2

Ден 2 
 • Авангардни техники за постигане на лични цели при взаимодействие с отсрещната страна – синхронизиране, установяване на рапорт
 • Езика на тялото – какви са реалните мисли и желания на другата страна, скрити зад думите
 • Анализ на личния стил при водене на преговори. Подходи, съобразени със собствените силни страни
 • Творчески подходи при търсенето на взаимния интерес
 • Стъпков модел за създаване на взаимноизгодно решение
 • Преговорният процес и формирането на дълготрайни партньорски отношения
 • Анализ на силите – стратегия на преговорите , когато сме по-силна или по-слаба страна (НАСС – най-добра алтернатива за сключено споразумение)

Bonu$

Бонус 1
Онлайн достъп до презентацията от обучението

В допълнение към разпечатаната презентация от обучението, ще получите онлайн достъп до презентацията в електронен вид. 

Бонус 2
Тест за проверка на компетенциите 

Ще получите достъп до тест за проверка на компетенциите за управление на проекти. Така ще можете да разберете в каква посока трябва да се развивате.

Бонус 3
Форми за управление на проекти

За да започнете веднага да прилагате наученото от курса, ще получите комплект от форми (templates) за управление на проекти на TenStep - готови за попълване.

Водещ на курса:

​​Людмил Стефанов


​Людмил Стефанов е завършил СУ “Св. Климент Охридски” със специалност Психология (магистър) и втора специалност Философия. Има допълнителна квалификация и сертификации по НЛП, позитивна психотерапия, фасилитиране, моделиране, констелации и други. Има повече от 15 години опит в психологическото консултиране, бизнес консултирането и обучение по личностни умения.
Негови основни теми за обучения в сферата на бизнеса са:


 • Системен подход при решаване на корпоративни казуси
 • Търговски диалог при обслужването на клиенти
 • Типове трудни клиенти и справяне с тях
 • Презентации и убедително говорене
 • Водене на ефективни преговори
 • Комуникативни умения и асертивност
 • Лидерски умения и мотивация на хора
 • Работа в екип
 • Водене на работни срещи
 • Справяне с кризи и конфликтни ситуации

Ето какво казват участниците в това обучение за лектора

​„Лекторът представи материала изключително достъпно и разбираемо.“

“Лекторът даде много и подходящи примери от практиката, което допринесе за усвояването на материала.”


​Висока компетентност


​„…преминах обучение на тема „Управление на проекти“ с лектор Александър Апостолов. Благодарение на изключителното представяне на материалите и високата компетентност не беше никак трудно наученото да се приложи на практика и да ни направи по-успешни.“

​Много високо ниво


​“Много високо ниво на обучението и на лектора, много съм доволен и изненадан приятно от това!”​Експерт в областта


​„Лекторът е експерт в областта и много ясно предаде материала.“
Какви са ползите от обучението?

Обучението е насочено към подобряването на ефективността на
проектите, инвестициите и инициативите и допринася за:


 • Подобряване на шансовете за постигане на желаните резултати
 • Съгласуване на проектите с бизнес стратегията
 • Приоритизиране на ресурсите и тяхното ефективно използване
 • По-добро управление на обхвата, времето и разходите
 • Подобряване на производителността и качеството на работата
 • Подобряване на комуникацията
 • По-добро управление на риска
 • Увеличаване на удовлетвореността на клиентите
 • Подобряване на конкурентоспособността и рентабилността
 • Подобряване на професионалното и кариерното развитиеСпестете усилия


Спестете много време и усилия с това ускорено обучение! Избавете се от несигурността и съмненията относно  съвременното управление на проекти!

Типичните цени за курсове на това ниво започват от 500 и стигат до €1000 и повече. Добрата новина е, че не е нужно да плащате толкова много за едно отлично обучение на световно равнище!


"Управление на проекти - Preparation for Success"

Възползвайте се от обучението, което непрекъснато развиваме, модернизираме и подобряваме.

15+
години опит
​135+
издания
1600+
обучени хора
СТАНДАРТНА ЦЕНА

​Водене на ефективни преговори

(​двудневно интензивно обучение)

​580 лв.​ (без ДДС)

 • ​Двудневно присъствено обучение
 • Учебни и работни материали
 • Кафе-паузи и обяди
 • ​Сертификат за преминато обучение
 • ​3 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

​Водене на ефективни преговори

(​двудневно интензивно обучение)

​470 лв. (без ДДС)

 • ​Двудневноприсъствено обучение
 • Учебни и работни материали
 • Кафе-паузи и обяди
 • Сертификат за преминато обучение
 • ​3 бонуса ​
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call

Регистрацията ще приключи при запълване на местата. До началото на курса (0​2.12.2019 г.) остават...

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

100% Гаранция за удовлетвореност

Не рискувате нищо! Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Не отлагайте, запазете своето място сега! Вижте какво още казват участниците за това обучение:


​​„Обучението беше много полезно и интересно.“

„Упражненията бяха много ценни за усвояването на материала.“

​“Добре структуриран материал и упражнения. Ценни детайли, необходими за всеки успешен ръководител проекти.”​На 100% покри очакванията ми​„Обучението на 100% покри моите очаквания за добре структурирано и полезно презентиране. Сигурна съм, че наученото от курса ще бъде приложено в моята практика.“


​​Ще използвам наученото в практиката


„Оценявам обучението като проведено на много високо ниво. Беше много полезно за мен и много интересно. Ще използвам наученото в практиката и ще надграждам знанията си.“


​​Изключително полезен за работата ми


„Курсът е изкючително полезен за работата ми, показа ми грешки и пропуски, които съм допускала. Уверена съм, че ефективността на работата и контрола значително ще се подобрят.“

Често задавани въпроси / FAQ

Подходящ ли е курс​ът за мен?

Трябва ли да имам предишен опит в управлението на проекти?

До кога важи преференциалната цена?

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

СТАНДАРТНА ЦЕНА

​Водене на ефективни преговори
(​двудневно интензивно обучение)

​580 лв. (без ДДС)

 • ​​Двудневно присъствено обучение
 • Учебни и работни материали
 • Кафе-паузи и обяди
 • ​Сертификат за преминато обучение
 • ​3 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

​Водене на ефективни преговори
(​двудневно интензивно обучение)

​470 лв. (без ДДС)

 • ​​Двудневно присъствено обучение
 • Учебни и работни материали
 • Кафе-паузи и обяди
 • ​Сертификат за преминато обучение
 • ​3 бонуса
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 470 лева (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: 580 лева (без ДДС)

Колко е