Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)

Петер Кришел (Peter Krischel) – Холандия. Г-н Кришел има дългогодишен опит в консултирането и провеждането на обучения по PRINCE2 в над 20 държави (от 2001 г.) и е един от най-опитните международни лектори по метода. Той е официално одобрен преподавател по PRINCE2 от APMG. Досега е провел повече от 300 обучения по PRINCE2 с над 5000 участници, включително повече от 27 обучения в България.

Петер Кришел е завършил Бизнес (с курсове по ИТ и логистика) в Университета Енсхеде (Холандия) през 1994 г. Работил е като финансов мениджър, мениджър по качеството, ИТ бизнес мениджър и ръководител на проекти в Insights International BV, TAS Infrastructure Management, Unipro BV, Menken Polderland BV и Menzis Healthcare Insurance Company.

През 2003-2004 живее в САЩ, където обучава по PRINCE2 всички ръководители на проекти и мениджъри продажби на Sun Microsystems в САЩ (над 500 човека). Той е собственик и изпълнителен директор на Krischel Holding BV и Trans-Atlantic Consulting Group BV.

Страстта на Петер Кришел е да обучава мениджъри. Той не само ги обучава по PRINCE2, но и им показва как управлението на проекти може да се използва в много по-широк контекст на всички нива в организацията.