[НОВО] Preparation for the PgMP® Certification ExamPreparation for the PgMP® Certification Exam

подготвителен сертификационен курс

Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BG


Какво получавате

  • Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Program Management Professional (PgMP)® на Project Management Institute – САЩ, в удобна онлайн форма. Курсът е разработен в съответствие с The Standard for Program Management (4th edition) и Program Management Professional (PgMP®) Examination Content Outline
  • Обучение на TenStep (САЩ) – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774
  • Включени в цената на курса са презентации, упражнения, тестови въпроси и сертификат на TenStep за преминато обучение
  • Онлайн обучение в удобна форма, с неограничен достъп и възможност за учене по всяко време и от всяко място
  • Достъпна цена и изгодни условия за плащане
  • Линкове към допълнителни над 760 безплатни тестови въпроса за изпита Program Management Professional (PgMP)®
  • Курсът може да се използва и за получаване на солидни познания по управление на програми (без да се явявате на изпита)


Ползите от сертифицирането по управление на програми са свързани с възможности за:

  • Подобряване на квалификацията
  • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори
  • По-добро кариерно развитие
  • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение
  • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти и програми


Цели

В края на обучението, участниците ще притежават познания за инициирането, планирането, изпълнението и приключването на програми и ще бъдат в състояние да отговарят на въпроси за изпита PgMP®.

За кого е предназначен курсът:

 • За всеки, който иска да получи солидни познания по управление на програми
 • За хора, които се подготвят за изпита PgMP®


Какво включва курсът

 • Презентации

 

 • Тестови въпроси

 

 

 • Упражнения, включително решения (където е приложимо)

 • БОНУС: Линкове към над 760 допълнителни безплатни тестови въпросаКаква е програмата на курса

Overview

   • Overview The Application Process
   • Course Delivery Strategy
   • Five Performance Domains
   • Program Life Cycle Domain
   • Eligibility Requirements
   • Application Process
   • Record Your Experience
   • Sign-up for the Exam
   • The Exam Site
   • Test Taking Strategy
   • Main Resources
   • Examination Content Outline
   • Study Tips

Introduction and Program Management Performance Domains

   • A Program Is…
   • Program Management
   • Portfolio, Program and Project Management
   • Reinforcement Exercise #1
   • Reinforcement Exercise #1 – Solution
   • Business Value
   • The Program Manager
   • Program Sponsor
   • Program Management Office
   • Five Performance Domains
   • Program and Portfolio Distinctions
   • Program and Project Distinctions

Quiz 1: Introductions / Performance Domains

Program Strategy Alignment

   • Business Case – Context
   • Program Charter
   • Program Roadmap
   • Environmental Assessments
   • Risk Management Strategy

Quiz 2: Program Strategy Alignment / Strategic Program Management

Program Benefits Management

   • Benefits Identification
   • Benefits Analysis and Planning
   • Benefits Delivery
   • Benefit Transition
   • Benefits Sustainment
   • Reinforcement Exercise #2
   • Reinforcement Exercise #2 – Solution

Quiz 3: Program Benefits Management

Program Stakeholder Engagement

   • Who Are Stakeholders?
   • Program Stakeholder Identification
   • Examples of Program Stakeholders
   • Stakeholder Register
   • Program Stakeholder Analysis
   • Program Stakeholder Engagement Planning
   • Program Stakeholder Engagement
   • Program Stakeholder Communications

Quiz 4: Program Stakeholder Engagement / Stakeholder Management

Program Governance

   • Program Governance Practices
   • Program Governance Roles
   • Program Governance Design and Implementation

Quiz 5: Program Governance

Program Life Cycle Management

   • The Program Life Cycle
   • Life Cycle Examples
   • Program Life Cycle Phases (Program Definition Phase, Program Delivery Phase, Program Closure Phase)
   • Program Activities and Integration Management
   • Mapping of Life Cycle to Program Activities

Program Formulation / Initiating the Program

   • Program Formulation
   • Assess the Program
   • Major Outputs
   • Initiating the Program
   • Develop Program Charter
   • Develop Scope Statements
   • Develop Milestone Plan
   • Develop Accountability Matrix
   • Define Performance Measurement Standards
   • Conduct Kick-offs

Quiz 6: Program Formulation / Initiating the Program

Program Planning Activities / Planning the Program

   • Develop Program Management Plan
   • Key Subsidiary Plans
   • Program Change Management Planning
   • Program Communications Management Planning
   • Program Cost Estimation
   • Program Financial Framework Establishment
   • Program Financial Management Planning
   • Program Information Management Planning
   • Program Procurement Management Planning
   • Program Quality Management
   • Program Resource Management Planning
   • Program Risk Management
   • Program Schedule Management Planning
   • Program Scope Management Planning
   • Develop Program WBS
   • Reinforcement Exercise #3
   • Reinforcement Exercise #3 – Solution

Quiz 7: Planning the Program

Program Delivery Phase Activities / Executing the Program

   • Program Delivery Phase
   • Program Change Monitoring and Controlling
   • Program Communications Management
   • Information Distribution
   • Program Reporting
   • Program Financial Management
   • Program Cost Budgeting
   • Component Cost Estimation
   • Lessons Learned Database
   • Program Procurement Management
   • Program Contract Administration
   • Program Quality Assurance and Control
   • Program Quality Control
   • Program Resource Management
   • Resource Interdependency Management
   • Program Risk Monitoring and Controlling
   • Program Risk Identification
   • Program Risk Response Management
   • Program Schedule Monitoring and Controlling
   • Program Scope Monitoring and Controlling

Quiz 8: Executing the Program

Controlling the Program

   • Analyze Variances
   • Identify Corrective Actions
   • Address Program Issues
   • Manage Program Change
   • Justify Program Changes
   • Manage Program Risk

Quiz 9: Controlling the Program

Program Closure Phase Activities

   • Program Closure
   • Program Financial Closure
   • Program Information Archiving and Transition
   • Program Procurement Closure
   • Program Resource Transition
   • Program Risk Management Transition

Quiz 10: Closing the Program

 


Език на обучение: английски

Срок за достъп до курса: 90 дни

Формат на изпита:

 • Провежда се онлайн в избран от кандидата изпитен център (включително в София)
 • 170 въпроса с възможни отговори, 20 от които не се оценяват
 • Продължителност: 4 часа

Изпитът се заявява и заплаща директно на PMI® (www.pmi.org). Таксата за изпит е:

 • $800 за членове на PMI
 • $1000 за нечленове на PMI

Предварителни изисквания за допускане до изпита за кандидати с висше образование – опит, придобит през последните 15 години:

 • 4 години (6 000 часа) опит по управление на проекти
 • 4 години (6 000 часа) опит по управление на програми

PgMP® сертификатът се подновява на всеки 3 години. За целта, е необходимо в рамките на този период да бъдат натрупани 60 PDUs (Professional Development Units).

Поръчайте този курс на TRAINING.BG: https://training.bg/pgmp-exam-preparation