Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)rep_pmi


Обучение по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ)

10-11 юни 2019, ИНТЕРПРЕД – СТЦ София

онлайн регистрация

Лектор: Александър Апостолов, PMP®


 

Този курс е ускорена двудневна версия на най-популярното обучение по управление на проекти в България – „Управление на проекти – Preparation for Success“, проведено досега повече от 130 пъти!

БОНУС: Обучението включва достъп до онлайн среда с материали, свързани с него – презентацията, формите за управление на проекти, както и тест за проверка на знанията по компетенциите за управление на проекти.

Какво ще получите:

  • Обучение, базирано изцяло на добрите практики на TenStep и опита на лектора
  • Лицензирани учебни материали от глобална обучителна организация на Project Management Institute (САЩ)
  • Опит от хиляди обучени професионалисти по управление на проекти в България
  • Лектор с богат практически опит – сертифициран професионалист по управление на проекти
  • Достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка
  • Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок – не е необходимо да плащате веднага

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.

Обучението е по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ). TenStep е водеща фирма в областта на консултантската дейност и обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) – САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Предварителни изисквания: няма

Цели
В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Управляват комуникациите на проекта
 • Идентифицират и управляват рисковете на проекта


Участници

 • Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН
 • Тема 1: Основни понятия и концепции в управлението на проекти
– Характеристики на проекта
– Основни роли в проекта
– Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
– Основни елементи и процеси на управлението на проекти
 • Тема 2: Дефиниране на работата
– Цели и обхват
– Оценки на високо равнище
– Допускания и рискове
Упражнение: Допускания или рискове
– Подход на проекта
– Организация на проекта
Упражнение: типични роли в проекта
– Дефиниция на проекта (проектен документ)
Казус 1: Дефиниране на проект
 • Тема 3: Създаване на работен план
– Преглед на изходната информация
– Създаване на Структура на работата
Казус 2: Изготвяне на Структура на работата (представяне на пример)
– Оценка на усилията (обема на работата)
Казус 3: Оценка
– Изготвяне на мрежови график (вкл. представяне на пример)

– Определяне на ресурси
– Оценка на продължителността и разходите
– „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

ВТОРИ ДЕН
 • Тема 4: Стъпки в управлението на проекти – обобщено представяне
 • Тема 5: Управление на работния план
– Сигнали за проблеми с продължителността; Да върнем проекта обратно в график
– Сигнали за проблеми с бюджета; Да върнем проекта в рамките на бюджета
– Техники за управление на работния план – толеранси, управление чрез процент на завършване, дата на завършване,  придобита стойност, критична верига
Казус 4: Проблеми с графика и бюджета
 • Тема 6: Управление на проблемите
– Техники за анализ на проблемите
– Процедура за решаване на проблемите
– Форма за поставяне на проблеми
– Регистър на проблемите
 • Тема 7: Управление на комуникациите в проекта
– Роля на комуникациите
– Доклади и срещи
– Управление на очакванията
– Видове комуникации
– План за комуникациите
– Казус 5: Управление на комуникациите
 • Тема 8: Измерители за успех на проекта – ползи от измерването, основни принципи, измерители
 • Тема 9: Управление на риска
– Характеристики на риска
– Идентифициране на рисковете
– Количествен и качествен анализ на рисковете
– Реагиране на рисковете и контрол на риска
– Упражнение – идентифициране на рискове
Казус 6: План за управление на риска
 • Оценка в края на обучението

Курсът включва упражнения и работа по казус от 6 части, който се разработва в процеса на обучението.

Продължителност: два дни, 16 учебни часа (16 PDUs за поддържане на сертификат Project Management Professional)

В цената са включени учебни и работни материали, кафе-паузи и сертификат.

Всеки участник ще получи достъп до онлайн среда с материали, свързани с него – презентацията, формите за управление на проекти, както и тест за проверка на знанията по компетенциите за управление на проекти.

Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)Гаранция за удовлетвореност
Не рискувате нищо!
Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Отзиви на участници, преминали Управление на проекти – Preparation for Success“ с лектор Александър Апостолов:

 • „За мен проведения от Вас курс по управление на проекти беше максимално оползотворено време. Осигурихте ми комфорт на възприемане на малко позната материя и екипна работа.“
 • „Много добре поднесен материал с примери, диаграми и методи.“
 • „Обучението на 100% покри моите очаквания за добре структурирано и полезно презентиране. Сигурна съм, че наученото от курса ще бъде приложено в моята практика.“
 • „Оценявам обучението като проведено на много високо ниво. Беше много полезно за мен и много интересно. Ще използвам наученото в практиката и ще надграждам знанията си.“
 • „Лекторът е експерт в областта и много ясно предаде материала.“
 • „За мен курсът беше много интересен. Материалът беше достъпен, добре представен, лесен за разбиране.“
 • „…преминах обучение на тема „Управление на проекти“ с лектор Александър Апостолов. Благодарение на изключителното представяне на материалите и високата компетентност не беше никак трудно наученото да се приложи на практика и да ни направи по-успешни.“ 
 • „Упражненията бяха много ценни за усвояването на материала.“
 • „Курсът беше изключително полезен за мен. Теоретичната част ми помогна да си обясня цялостната структура и концепция на проектите  и къде са позиционирани дейностите които изпълнявам в проекта като цяло.“ – Мирослав П.
 • „Обучението беше много полезно и интересно.“
 • „Отлично разработена методология за ефективно придобиване на знания при управление на проекти.“
 • „След проведеното обучение мога да кажа, че получих яснота по въпросите, които имах и за отговори за които се колебаех.“
 • “Добре структуриран материал и упражнения. Ценни детайли, необходими за всеки успешен ръководител проекти.”
 • “Казусите и поставените задачи бяха адекватни и полезни, постигна се екипна работа.”
 • “Интересни примери от световната практика по казусите, които разгледахме.”
 • “Организацията беше на много високо ниво.”
 • “Много високо ниво на обучението и на лектора, много съм доволен и изненадан приятно от това!”
 • “Благодаря за приятната атмосфера!”

Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са: АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, БТБ България, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оптикс, Оскар-Ел, Община Варна, Община Пловдив, Община Велико Търново, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете Женерал Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group), CEED България, Трансат, Транс телеком, Уника Софтуеър-Сървис България, ЧЕЗ България.


С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 450 лв. (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: 375 лв. (без ДДС)

Колко е