PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course


PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course
онлайн курс


Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BG


Курсът е актуализиран в съответствие с новата версия на PMI Agile Practice Guide!

Какво ще получите:

 • Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute – САЩ, в удобна онлайн форма. Това обучение се организира от TenStep – глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774.
 • Включени в цената на курса: книгата Agile Development на президента на TenStep – Tom Mochal , примерни тестови въпроси и сертификат за обучение по Agile Project Management – необходимо условие за допускане до изпита
 • Обучение от TenStep – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и Регистрирана обучаваща организация на Project Management Institute – САЩ
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)
Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.
Цели
В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Обясняват ползите на Agile Project Management
 • Правят разлика между Agile и традиционните методи
 • Разбират и прилагат работните потоци, ролите и артефактите на Agile
 • Разбират и прилагат различни инструменти и техники на Agile
 • Подготвят да отговарят на въпроси за изпита PMI-ACP®
За кого е предназначен курсът:
 • Всеки, който е заинтересован да научи модела и техниките на Agile
 • Лица, които се подготвят за изпита PMI-ACP®
Съдържание на курса:

1. Overview of PMI-ACP®

2.
Introduction to Agile
Traditional Waterfall Approach, Iterative Development Methods, Iterative Development Process, Agile Philosophy, Agile Development, Agile Manifesto, What Makes Agile Different?, Moving to Agile Practices, The Agile Planning Onion, Piecemeal Development, Iterative Development, Timeboxing, Agile Mindset, Iterations, Specific Agile Models (Examples), Scrum, Extreme Programming (XP), Lean

3.
Teams and Roles
Teams, Team Rules of Engagement, Creating Self-Organized Teams, Accountable Teams, Co-located Teams, Sustainable Pace, Product Owner, Agile Project Manager, Servant Leadership, Two Staffing Models, Stakeholder Management, Agile PMO

4.
The Product Backlog / Agile Estimation
Product Backlog, User Stories, Innovation Games, Personas, Themes and Epics, Scaling the Product Backlog, Estimation Tools & Techniques, Estimating Size, The Cone of Uncertainty, Ways to Measure Size, Story Points, Wideband Delphi, “Animal Points”, T-Shirt Sizing, Affinity Estimating, Planning Poker, Re-estimation, Sashimi

5.
Value-Based Prioritization
Prioritizing Requirements, Prioritization, Four Driving Forces, Customer Valued Prioritization, Minimally Marketable Feature, Minimum Viable Product (MVP), Kano Analysis, MoSCoW, Value-based Techniques, Compliance

6.
An Agile Project Model
Sample Lifecycle Model, Initiation (Validate the Business Case, Charter the project, Assign product owner, Select project team, Determine characteristics of Agile project model, Define what “done” means), Iteration 0 (Gather initial product backlog, Set high-level architecture, Estimate the project duration, Set up test environment, Provide team training, Scrum – “Set-up Sprint”), Ongoing Iterations (Customer requirements for iteration, Architecture and design / construct / test / integrate, Implement)

7.
Monitoring / Metrics
Reducing/Expanding the Iteration Scope, Watch for Deadline Drift, Fixed Budget / Deadline, Measuring Velocity, Historical Values, Running an Iteration, Making Prediction, Burndown Charts, Task Board, Kanban Boards, Cumulative Flow Diagrams (CFD), Parking-Lot Chart, Agile Contracting, Agile Metrics, Cycle Time, Escaped Defects, Technical Debt, Agile Earned Value Management, Failure Modes, Variance and Trend Analysis

8.
Product Quality
Quality Characteristics, Different Approaches of Quality, Verification (Internal), Validation (External), Frequent Verification & Validation (V&V)

9.
Communications
Communications in Agile, Information Radiator, Team Space / Team Room, Osmotic Communications, Social Media Communications

10.
Interpersonal Skills
Coaching and Mentoring, Building Empowered Teams, Diversity, Globalization, Virtual Teams, Brainstorming, Team Motivation, Soft Skills in Agile, Emotional Intelligence, Active Listening, Collaboration, Adaptive Leadership, Negotiation, Problem Solving, Conflict Resolution, Team Conflict Levels, Participatory Decision Making, Decision Framing, Facilitation

11.
Risk Management
Risk Definition, Risk Characteristics, Agile Risk Management Process: Identify, Assess, Respond, Review; Risk Adjusted Backlog, Risk Burndown Chart, Project Risk Profile, Risk Management Review

12.
Process improvement
Kaizen, Five Why’s, Value Stream Analysis, Non-Value Add Work, Control Chart, Pre-Mortems, Fishbone Diagram, Introspective

13.
PMI’s Code of Ethics and Professional Conduct
Ensure individual integrity, Contribute to project management knowledge base, Enhance individual competence, Balance stakeholders interests, Interact with team and stakeholders in a professional and cooperative manner

Такса за обучение (без ДДС):
499 евро


Цената включва:
книгата Agile Development на президента на TenStep – Tom Mochal , достъп до онлайн среда с презентации, упражнения и тестови въпроси, допълнителни линкове за безплатни тестови въпроси и сертификат на TenStep за 21 контактни часа обучение по Agile Project Management.

Език на обучение: английски

Срок за достъп до онлайн съдържанието: 90 дни

Формат на изпита:
– Провежда се онлайн
– Обективно тестване
– 120 въпроса с възможни отговори, от които 20 не се оценяват
– Продължителност: 3 часа

Заявление за изпит се подава директно към PMI® (www.pmi.org). Изпитът се провежда онлайн и може да бъде държан от домашен компютър с уеб камера (може да бъде и лаптоп). Информация за онлайн изпита може да видите тук: https://www.pmi.org/certifications/types/agile-acp/exam-prep/online 

Предварителни изисквания за допускане до изпита:
 • 2 000 часа общ опит по управление на проекти като член на екип. Наличието на валиден сертификат PMP® или PgMP® доказва удовлетворяването на това изискване, но тези сертификати не са задължителни, за да кандидатствате за изпит PMI-ACP®;
 • 1 500 часа работа като член на гъвкав (agile) проектен екип или с гъвкави (agile) методологии. Това изискване е в допълнение на изискването за 2 000 часа общ проектен опит;
 • 21 контактни часа обучение по гъвкави (agile) практики – настоящото обучение отговаря на това изискване.
Курсът е регистриран в Project Management Institute – САЩ.


За повече информация за сертифицирането по гъвкави методологии за Управление на проекти, изтеглете нашия Пътеводител:

  


 

Поръчайте този курс на TRAINING.BG: https://training.bg/pmi-agile-certified-practitioner-exam-preparation