PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course


PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course
онлайн курс

онлайн регистрация


Запиши се за известия и „тайни оферти“!
Намерете ни във Facebook
Запознайте се с нас за 99 секунди! Вижте нашето забавно видео!

Вижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs), #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, #Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme, #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, #Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз, #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation,  #Сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA #Съвременни компетенции за управление на проекти, Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020)

Какво Ви предлагаме:

 • Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute – САЩ, в удобна онлайн форма. Това обучение се организира от TenStep – глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774.
 • Включени в цената на курса: книгата Agile Development на президента на TenStep – Tom Mochal , примерни тестови въпроси и сертификат за обучение по Agile Project Management – необходимо условие за допускане до изпита
 • Обучение от TenStep – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и Регистрирана обучаваща организация на Project Management Institute – САЩ
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)
Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.
Цели
В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Обясняват ползите на Agile Project Management
 • Правят разлика между Agile и традиционните методи
 • Разбират и прилагат работните потоци, ролите и артефактите на Agile
 • Разбират и прилагат различни инструменти и техники на Agile
 • Подготвят да отговарят на въпроси за изпита PMI-ACP®
За кого е предназначен курсът:
 • Всеки, който е заинтересован да научи модела и техниките на Agile
 • Лица, които се подготвят за изпита PMI-ACP®
Съдържание на курса:
 • Overview of PMI-ACP® program
 • Introduction to Agile
 • Values and Principles of Agile
 • Agile Process Overview
 • Planning an Agile Project
 • Estimating an Agile Project
 • Tracking & Monitoring
 • Agile Techniques
Такса за обучение (без ДДС): 499 евро

Цената включва: книгата Agile Development на президента на TenStep – Tom Mochal , достъп до онлайн среда с презентации, упражнения и тестови въпроси, допълнителни линкове за безплатни тестови въпроси и сертификат на TenStep за 21 контактни часа обучение по Agile Project Management.

Език на обучение: английски

Срок за достъп до онлайн съдържанието: 90 дни

Формат на изпита:
– Провежда се онлайн
– Обективно тестване
– 120 въпроса с възможни отговори, от които 20 не се оценяват
– Продължителност: 3 часа

Заявление за изпит се подава директно към PMI® (www.pmi.org).

Предварителни изисквания за допускане до изпита:
 • 2 000 часа общ опит по управление на проекти като член на екип. Наличието на валиден сертификат PMP® или PgMP® доказва удовлетворяването на това изискване, но тези сертификати не са задължителни, за да кандидатствате за изпит PMI-ACP®;
 • 1 500 часа работа като член на гъвкав (agile) проектен екип или с гъвкави (agile) методологии. Това изискване е в допълнение изискването за 2 000 часа общ проектен опит;
 • 21 контактни часа обучение по гъвкави (agile) практики – настоящото обучение отговаря на това изискване.
Курсът е регистриран в Project Management Institute – САЩ.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация * E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 499 евро без ДДС

Колко е