Project Management Professional (PMP)® Online CourseProject Management Professional (PMP)®
онлайн курс

онлайн регистрация


 

Вижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs)02-04.10.2017 #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, 04-07.10.2017 #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, 05-07.10.2017 #Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme, 07.10.2017 #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, 02-04.10.2017 #Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз, 12-14.10.2017 #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation,  #Сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA #Съвременни компетенции за управление на проекти, Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020)


Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Project Management Professional (PMP)® на Project Management Institute – САЩ. 

Възможност за започване по всяко време. 

Срок за достъп до курса: 90 дни

Съдържание на курса:
 • Videos (12 chapters)
 • Simulated Practice Test (200 Questions, 4 Hours)
 • Study Materials: Study Guides, Chapter tests, Flash cards, Terms and Concepts
 • Mobile App
 • 40 Contact Hours
Съдържанието на курса включва десетте области на познание по управление на проекти, съгласно PMBOK®, както и темата за професионалната отговорност на ръководителите на проекти:
 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Human Resource Management
 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management
 • Stakeholder Management
 • Professional Responsibilities
За всяка от областите на познание се разглеждат следните процесни групи:
 • Initiating
 • Planning
 • Executing
 • Monitoring and Controlling
 • Closing
Какво трябва да знаем за получаването на РМР сертификат ?

Предварителни изисквания:
 • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години (36 месеца) през последните 7 години опит в управлението на проекти, през които минимум 4500 часа ръководене и направляване на проектни задачи
 • Обучение по управление на проекти: 35 контактни часа
Такса за изпит (заплаща се директно на PMI)
 • Компютърно базирано тестване – за членове на PMI: $405
 • Компютърно базирано тестване – за нечленове на PMI: $555
Изпит
 • 200 въпроса с възможни отговори за 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват
 • Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност
 • За България изпитите се провеждат в Комисия Фулбрайт, София
Заявление за изпит се подава директно към PMI® (www.pmi.org).

This course has been approved by PMI for contact hours – PMI approved Program Number for this contact hour course is PMSTUD-2053.Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 399 евро без ДДС

Колко е