The Practice of Program ManagementThe Practice of Program Management

Курс на TenStep (САЩ)


Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BG


Курсът „The Practice of Program Management“ представя съвременните концепции и практическите аспекти на създаването и управлението на програми. Курсът е базиран на добрите практики на Standard for Program Management на Project Management Institute (САЩ) и на процесите и техниките за управление на програми на TenStep. 

Какво получавате

 • Обучение на TenStep (САЩ) – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и програми и глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider)
 • Онлайн обучение в удобна форма, с неограничен достъп и възможност за учене по всяко време и от всяко място
 • Най-модерните концепции в управлението на програми и съдържание, базирано на добрите практики на Standard for Program Management на Project Management Institute (САЩ) и на процесите и техниките за управление на програми на TenStep
 • Презентации, упражнения с примерни решения, тестови въпроси и сертификат на TenStep за преминато обучениe
 • Учебни материали на английски език с оригинална международно използвана терминология по управление на програми
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане

За кого е предназначен курсът:

 • За всеки, който се стреми да придобие, систематизира и разшири своите познания за създаване и управление на програми
 • За професионалисти, които искат да допълнят своите компетенции по създаване и управление на програми, и да се запознаят със съвременните концепции, методи и термини в тази област

 

Какво включва курсът

 • Презентации

    

   

 

 • Упражнения, включително примерни решения (където е приложимо)

 

 • БОНУС: 105 тестови въпроса по управление на програми/ program management (Quizes)

 


Програма на курса

 

Introduction

  • Initial Terms, Project, Big Projects
  • Exercise #1
  • Exercise #1 – Solution
  • Program, Portfolio
  • Why the Portfolio Is Important
  • Portfolio Management
  • Portfolios, Programs, Projects
  • Exercise #2
  • Exercise #2 – Solution
  • Project Manager, Program Manager
  • Program and Project Management
  • Operations, Support, Program Domains

 
Align Program to Strategy and Manage Program Benefits

  • Strategic Plan, Goals and Strategies
  • Alignment, Determine Program Value
  • Business Case, Portfolios and Strategies
  • Benefits Management, Benefits Lifecycle
  • Benefits Identification, Benefits Analysis and Planning
  • Benefits Delivery, Benefits Transition, Benefits Sustainment
  • Exercise #3
  • Exercise #3 – Solution


 
Provide Program Governance and Engage Program Stakeholders

  • Effective Program Governance
  • Establish Governance Board
  • Determine Governance Board Responsibilities
  • Identify Relationship Between Governance and Program
  • Provide Governance from Programs to Projects
  • Authorize Projects, Close Projects
  • Project Phase Gate Reviews, Program Phase Gate Review
  • Stakeholder Engagement, Identify Stakeholders
  • Typical Stakeholders, Plan Stakeholder Engagement
  • Engage Stakeholders, Program Organization Structure
  • Ways to Classify Stakeholders
  • Exercise #4
  • Exercise #4 – Solution

 
Manage Program Lifecycle and Program Definition

  • Lifecycles, Lifecycle Examples, Program Lifecycle
  • Portfolio Planning / Intake
  • Program Definition – Two Aspects
  • Initiate Team, Define Program
  • Develop Program Management Plan, Develop Infrastructure
  • Project Management Tools, Other Tools
  • Environments, Set up Program Office
  • Establish Program Management Office (PgMO), Responsibilities of the PgMO
  • Exercise #5
  • Exercise #5 – Solution
  • Plan Financial Management, Plan Program Scope
  • Program Constraints, Create Program WBS (PWBS)
  • Plan Program Resources, Program Resource Types, Using a Resource Pool
  • Plan Program Schedule, Estimate Program Costs, Horizon-based Planning
  • Exercise #6
  • Exercise #6 – Solution
  • Plan Program Risk Management, Identify Program Risks
  • Analyze Program Risk (Qualitative), Risk Analysis Example
  • Analyze Program Risk (Quantitative), Respond to Program Risk
  • Exercise #7
  • Exercise #7 – Solution
  • Plan Program Quality, Plan Human Resources
  • Acquire Program Team, Plan Communication
  • Communication Management, Communication Plan
  • Compliance Examples, Informational Examples, Marketing Examples
  • Branding a Program
  • Exercise #8
  • Exercise #8 – Solution
  • Plan Procurement, Plan for Interfaces, Integration Complexity
  • Program Charter, Develop Program Charter, Phase Gate Review
  • Exercise #9
  • Exercise #9 – Solution

 
Deliver Program Benefits and Close Program

  • Major Components, Deliver the Benefits
  • Monitor and Control Program
  • Control Program Schedule, Control Program Scope
  • Integrated Change Control
  • Exercise #10
  • Exercise #10 – Solution
  • Manage and Control Issues
  • Exercise #11
  • Monitor and Control Risks
  • Perform Quality Assurance (QA), Perform Quality Control (QC)
  • Control Resources, Manage Resource Interdependencies
  • Manage Human Resources
  • Develop Program Team, Team “Life Cycle”
  • Manage Communication, Manage Program Procurement
  • Execute Seller Selection Process, Quality Assurance for Vendors
  • Vendor Alignment Framework, Administer Program Procurement
  • Exercise #12
  • Exercise #12 – Solution
  • Possible Program Endings, Transition Program
  • Close Program, Close Program ProcurementЕзик на обучение:
английски

Поръчайте този курс на TRAINING.BG: https://training.bg/practice-of-program-management