PRINCE2® Foundation – курс и изпит
PRINCE2 Foundation
онлайн курс, изпит и сертификат
360 дни неограничен достъп

Сертификатът PRINCE2® Foundation е безсрочен.

онлайн регистрация


Вижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success, #Управление на проекти – Fast Track, #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, #Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme, #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, #Подготвителен курс Certified Scrum Master, #Подготвителен курс Certified Scrum Product Owner, #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation


Онлайн курс и изпит PRINCE2® Foundation с възможност за започване по всяко време.

Обучението и изпитът PRINCE2® Foundation са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да действа като информиран член на екип за управление на проекти в проект, използващ метода PRINCE2®, в организационна среда среда поддържаща PRINCE2®. В този смисъл, кандидатът трябва да е способен да демонстрира разбиране на принципите и терминологията на метода.

Специфични цели
След обучението, участниците:
 • Ще разбират предназначението и отговорностите на всички роли в проекта.
 • Ще разбират седемте принципа, седемте теми, седемте процеса, както и техниките за планиране базирано на продуктите и за преглед по качеството.
 • Ще разбират кои управленски продукти са входни, изходни или се актуализират в седемте процеса.
 • Ще разбират предназначението на всички управленски продукти и съдържанието на Бизнес казуса, Описанието на продуктите,
 • Доклада за проблемите и Регистрите за проблеми, рискове и качество.
 • Ще разбират взаимовръзките между принципите, процесите, темите, продуктите и ролите в PRINCE2® проекта.
Участници
Този курс е подходящ за ръководители на проекти, членове на проектни екипи, лица които имат подкрепяща роля в проектите или отговарят за управление на качеството, както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към изпълнението на проекти.
Записвам се

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.
Защо да се сертифицираме по PRINCE2®?
 • Най-широко използваният метод за управление на проекти в света.
 • Най-динамичната система за сертифициране по управление на проекти с над 1000 сертификации седмично и милиони проведени изпити по света.
 • Метод за управление на успешни проекти от всякакъв вид и мащаб.
Записвам се

Вашето акредитирано обучение е с неограничен достъп за 30 дни.

Насладете се на богато учебно съдържание и модерни и ефективни учебни инструменти! Курсът PRINCE2® Foundation включва:
 • 47 High Quality Videos
 • 18 Chapters
 • 18 Helpful Study Guides
 • 3 Sample Tests
Видеоуроци
Study Guides в PDF за сваляне и разпечатване
Tests


Подкастове

Записвам се

Информация за изпита PRINCE2® Foundation:
 • 1 час
 • 60 въпроса с възможни отговори
 • 55% необходими верни отговори
По време на изпита НЕ се допуска използването на учебни и справочни материали. 

Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.

С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Продължителност 30 дни: €249 без ДДС за курс и €245 без ДДС за изпит
 Продължителност 360 дни: €299 без ДДС за курс и €245 без ДДС за изпит

Колко е