PRINCE2® Practitioner – курс и изпит
PRINCE2 Practitioner
онлайн курс, изпит и сертификат
180 дни неограничен достъп

онлайн регистрация


Вижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs), #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, #Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme, #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, #Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз, #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation, #Сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA #Съвременни компетенции за управление на проекти, Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020)


Онлайн курс и изпит PRINCE2® Practitioner с възможност за започване по всяко време. 

PRINCE2® Practitioner е втората от двете сертификационни програми по методологията за управление на проекти PRINCE2®. Ако искате да използвате метода PRINCE2® ефективно, теорията е важна, но Вие трябва да сте в състояние да прилагате метода в реални проекти. Като естествено продължение на програмата PRINCE2® Foundation, тази програма е фокусирана върху прилагането на теорията в реална ситуация. Програмата е задължителна за хора, които искат да преминат успешно изпита PRINCE2® Practitioner.

Цел
Курсът и изпитът PRINCE2® Practitioner са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да приложи PRINCE2® при изпълнението и управлението на некомплексен проект в организационна среда, подкрепяща PRINCE2®. За тази цел кандидатът трябва да демонстрира компетенциите, необходими за ниво Foundation и да покаже, че може да приспособи и приложи PRINCE2® за задоволяване на нужди и решаване на проблеми в даден проектен сценарий.

Специфични цели:
След обучението участниците ще:
 • Познават и ще бъдат в състояние да обсъждат подробните обяснения на всички процеси, теми и техники и управленски продукти на PRINCE2®, по отношение на тяхното прилагане в конкретен проектен сценарий.
 • Демонстрират разбиране на взаимовръзките между процесите, темите, техниките и управленските продукти в PRINCE2® и ще могат да прилагат това разбиране.
 • Демонстрират разбиране на логиката на процесите темите и техниките в PRINCE2®.
 • Демонстрират своята способност да приспособяват PRINCE2® към различни проектни среди.
Участници
Курсът е подходящ за участници, които участват в изпълнението на проекти и които искат да придобият сертификат за управление на проекти PRINCE2® Practitioner.
Записвам се

Вашето акредитирано обучение е с неограничен достъп за 180 дни.

Насладете се на богато учебно съдържание и модерни и ефективни учебни инструменти! Курсът PRINCE2® Practitioner включва:

 • 47 High Quality Videos
 • 19 Chapters
 • 19 Helpful Study Guides
 • 615 Test Questions
 • 584 Terms and Definition
 • 2 Simulated Practice Tests
 • 1 Illustrative Case Study
 • 1 Reference Material
Видеоуроци


Study Guides в PDF за сваляне и разпечатване

TestsПодкастовеIllustrative Case Study

Записвам се

Предварителни изисквания:

За да имате право да се явите на изпита PRINCE2® Practitioner, трябва да притежавате един от следните сертификати по управление на проекти:
– PRINCE2® Foundation
– Project Management Professional (PMP)
– Certified Associate in Project Management (CAPM)
– IPMA Level A® (Certified Projects Director)
– IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
– IPMA Level C® (Certified Project Manager)
– IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Формат на изпита PRINCE2® Practitioner:
– Обективно тестване
– 8 въпроса – 10 позиции във всеки въпрос, една точка за верен отговор на всяка позиция
– необходими са 44 или повече точки за успешен изпит (от общо 80) – 55%
– два и половина часа (150 минути) продължителност
– По време на изпита МОЖЕ да се ползва официалният наръчник за PRINCE2® – „Managing Successful Projects with PRINCE2®“
Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.

Попълнете формата за регистрация и започнете обучението!

С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 €425 без ДДС за курс и €265 без ДДС за изпит

Колко е