Обучения и сертифициране по PMP, CAPM, PRINCE2 и MSP

Project Management Professional (PMP)® Online Course

Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Project Management Professional (PMP)® на Project Management Institute – САЩ. 

Възможност за започване по всяко време. 

Срок за достъп до курса: 90 дни

Допълнително описаниеПовече детайли

Съдържание на курса:
 • Videos (12 chapters)
 • Simulated Practice Test (200 Questions, 4 Hours)
 • Study Materials: Study Guides, Chapter tests, Flash cards, Terms and Concepts
 • Mobile App
 • 40 Contact Hours

Съдържанието на курса включва десетте области на познание по управление на проекти, съгласно PMBOK®, както и темата за професионалната отговорност на ръководителите на проекти:

 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Human Resource Management
 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management
 • Stakeholder Management
 • Professional Responsibilities

За всяка от областите на познание се разглеждат следните процесни групи:
 • Initiating
 • Planning
 • Executing
 • Monitoring and Controlling
 • Closing

Предварителни изисквания:
 • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години (36 месеца) през последните 7 години опит в управлението на проекти, през които минимум 4500 часа ръководене и направляване на проектни задачи
 • Обучение по управление на проекти: 35 контактни часа

Такса за изпит (заплаща се директно на PMI):
 • Компютърно базирано тестване – за членове на PMI: $405
 • Компютърно базирано тестване – за нечленове на PMI: $555

Изпит:
 • 200 въпроса с възможни отговори за 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват
 • Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност
 • За България изпитите се провеждат в Комисия Фулбрайт, София

Заявление за изпит се подава директно към PMI® (www.pmi.org).

This course has been approved by PMI for contact hours – PMI approved Program Number for this contact hour course is PMSTUD-2053.Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 935.00 лв.

Loading Updating cart...

Project Management Professional (PMP)® – Simulated Practice Tests

Онлайн тестови въпроси за подготовка за изпита Project Management Professional (PMP)® на Project Management Institute – САЩ. 

Възможност за започване по всяко време. 

Допълнително описаниеПовече детайли

Срок за достъп: 90 дни

Съдържание:
 • 4 Simulated Practice Test (200 Questions, 4 Hours)
 • Mobile App
 • 10 PDUs


Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 135.00 лв.

Loading Updating cart...

Certified Associate in Project Management (CAPM)® Online Course

Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM)® на Project Management Institute – САЩ. 

Възможност за започване по всяко време. 

Срок за достъп до курса: 90 дни

Допълнително описаниеПовече детайли

Съдържание на курса:
 • Videos (11 chapters)
 • Simulated Practice Test (150 Questions, 3 Hours)
 • Study Materials: Study Guides, Chapter tests, Flash cards, Terms and Concepts
 • Mobile App
 • 30 Contact Hours

Предварителни изисквания:
 • Вариант 1: средно образование и 1500 часа професионален опит като част от проектен екип
 • Вариант 2: средно образование и 23 учебни часа обучение по управление на проекти

Такса за изпит (заплаща се директно на PMI):
 • Компютърно базирано тестване – за членове на PMI: $225
 • Компютърно базирано тестване – за нечленове на PMI: $300

Изпит:
 • 150 въпроса с възможни отговори за 3 часа. 15 от въпросите не се оценяват
 • Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност
 • За България изпитите се провеждат в Комисия Фулбрайт, София

Заявление за изпит се подава директно към PMI® (www.pmi.org).

This course has been approved by PMI for contact hours – PMI approved Program Number for this contact hour course is PMSTUD-2053.Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 465.00 лв.

Loading Updating cart...

Certified Associate in Project Management (CAPM)® – Simulated Practice Tests

Онлайн тестови въпроси за подготовка за изпита Certified Associate in Project Management (CAPM)® на Project Management Institute – САЩ. 

Възможност за започване по всяко време. 

Допълнително описаниеПовече детайли

Срок за достъп: 90 дни

Съдържание:
 • 4 Simulated Practice Test (150 Questions, 3 Hours)
 • Mobile App
 • 10 PDUs


Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 135.00 лв.

Loading Updating cart...

PRINCE2® Foundation – курс и изпит

Онлайн курс и изпит PRINCE2 Foundation с възможност за започване по всяко време. 

Срок за достъп до курса: 30 дни

Допълнително описаниеПовече детайли

Съдържание на курса:
 • Videos (48 chapters)
 • 2 Simulated Practice Tests
 • Study Materials: Study Guides, Chapter Tests, Podcasts, Terms And Concepts for All The Chapters And Case Studies And White Papers
 • Mobile App
 • Online Exam


Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 1,189.00 лв.

Loading Updating cart...

PRINCE2® Practitioner – курс и изпит

Онлайн курс и изпит PRINCE2 Practitioner с възможност за започване по всяко време. 

Срок за достъп до курса: 360 дни

Допълнително описаниеПовече детайли

Съдържание на курса:
 • Videos (9 chapters)
 • 2 Simulated Practice tests
 • Study Materials: Study Guides, Chapter Tests, Podcasts, Terms And Concepts for All The Chapters And Case Studies and White Papers
 • Mobile App
 • Online Exam

Предварително условие: PRINCE2 FoundationГаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 1,619.00 лв.

Loading Updating cart...

PRINCE2® Foundation + Practitioner (30 дни)

Онлайн курс и изпит PRINCE2 Foundation + Practitioner с възможност за започване по всяко време. 

Срок за достъп до курса: 30 дни

Допълнително описаниеПовече детайли

Съдържание на курса:
 • Videos (57 chapters)
 • 2 Simulated Practice Tests
 • Study Materials: Study Guides, Chapter Tests, Podcasts, Terms And Concepts for All The Chapters And Case Studies And White Papers
 • Mobile App
 • Online Exams


Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 2,285.00 лв.

Loading Updating cart...

PRINCE2® Foundation + Practitioner (360 дни)

Онлайн курс и изпит PRINCE2 Foundation + Practitioner с възможност за започване по всяко време. 

Срок за достъп до курса: 360 дни

Допълнително описаниеПовече детайли

Съдържание на курса:
 • Videos (57 chapters)
 • 2 Simulated Practice Tests
 • Study Materials: Study Guides, Chapter Tests, Podcasts, Terms And Concepts for All The Chapters And Case Studies And White Papers
 • Mobile App
 • Online Exams


Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 2,520.00 лв.

Loading Updating cart...

MSP® Foundation – курс и изпит

The MSP Foundation Certification is suitable for individuals who want to demonstrate they have sufficient knowledge and understanding of the MSP guidance to work effectively with a Programme Management team or act as an informed member of a Programme office, business change or project delivery team within a MSP supporting environment.

Допълнително описаниеПовече детайли

Онлайн курс и изпит MSP® Foundation с възможност за започване по всяко време.

Срок за достъп до курса: 60 дни

Why MSP®?
 • Align corporate strategy, delivery mechanisms for change and the business-as-usual environment.
 • Continually monitor progress, assess performance and realize benefits.
 • Apply a common framework of understanding for all programmes.
 • Add value by focusing on benefits.
 • Encourage feedback in order to refine future strategies based on evidence from programmes.

The MSP Foundation Certificate is also a pre-requisite for individuals wishing to achieve the MSP Practitioner Qualification.Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 1,145.00 лв.

Loading Updating cart...

MSP® Practitioner – курс и изпит

The MSP Practitioner Certification is suitable for individuals who want to demonstrate they have achieved sufficient knowledge and understanding of the MSP guide and can act as informed members of a programme management group.

Допълнително описаниеПовече детайли

Онлайн курс и изпит MSP® Practitioner с възможност за започване по всяко време.

Срок за достъп до курса: 60 дни

Why MSP®?
 • Align corporate strategy, delivery mechanisms for change and the business-as-usual environment.
 • Continually monitor progress, assess performance and realize benefits.
 • Apply a common framework of understanding for all programmes.
 • Add value by focusing on benefits.
 • Encourage feedback in order to refine future strategies based on evidence from programmes.

The MSP Practitioner Certificate is also a pre-requisite for individuals wishing to achieve the MSP Advanced Practitioner Qualification and for becoming a programme management professional.

To take the exam, you need to have passed the MSP Foundation exam, even on the same day.Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

Цена: 1,275.00 лв.

Loading Updating cart...