Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA

Изключително престижните сертификати по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) ви дават възможност да докажете своята компетентност за успешно управление на проекти във всички области!

Изключително престижните сертификати по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) ви дават възможност да докажете своята компетентност за успешно управление на проекти във всички области!

Цели на обучението:

 • Да се подготвят участниците за полагане на изпит за получаване на международно признат сертификат по управление на проекти за ниво C или D на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).
 • Да се запознаят участниците с широк кръг умения и компетенции, необходими при управлението на проекти.

  Участници:
 • мениджъри
 • ръководители на проекти
 • членове на екипи
 • консултанти и експерти, които желаят да получат сертификат за Ниво C или ниво D на IPMA
 • специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти
 • Курсът разглежда всичките 46 елементи на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти (IPMA - www.ipma.ch). Елементите на компетентност обхващат всички аспекти на управлението на проекти и са разпределени в 3 групи: 

 • Елементи на техническа компетентност (20)
 • Елементи на поведенческа компетентност (15)
 • Елементи на контекстна компетентност (11)
 • Всеки урок за отделен елемент на компетентност съдържа резюме, презентация и тестови въпроси. Курсът разглежда всички основни концепции, понятия и термини в управлението на проекти. Основните термини са дадени както на български, така и на английски език.

  Обучението се извършва онлайн през интернет - по всяко време и от всяко място! Не са необходими никакви специални технически средства. Курсът съответства на 5-дневно присъствено обучение, с продължителност 40 учебни часа, като работата по упражненията изисква допълнително време.

  Целият курс е разделен на части, както следва:

  (Елементи на техническа компетентност)

  Част 1

  1.01 Успех на управлението на проекти; 1.02 Заинтересовани страни; 1.03 Изисквания и цели на проекта; 1.04 Рискове и възможности; 1.05 Качество

  Част 2

  1.06 Организация на проекта; 1.07 Работа в екип; 1.08 Разрешаване на проблеми; 1.09 Структури на проекта; 1.10 Обхват и резултати (продукти)

  Част 3

  1.11 Време и проектни фази; 1.12 Ресурси; 1.13 Разходи и финанси; 1.14 Доставки и договори; 1.15 Промени

  Част 4

  1.16 Контрол и доклади; 1.17 Информация и документаци; 1.18 Комуникация; 1.19 Стартиране; 1.20 Приключване

  (Елементи на поведенческа компетентност)

  Част 5

  2.01 Лидерство; 2.02 Ангажираност и мотивация; 2.03 Самоконтрол; 2.04 Способност за убеждаване; 2.05 Отпускане

  Част 6

  2.06 Откритост; 2.07 Творчески способности; 2.08 Ориентация към резултатите; 2.09 Ефикасност; 2.10 Консултации

  Част 7

  2.11 Преговори; 2.12 Конфликти и кризи; 2.13 Надеждност; 2.14 Зачитане на ценностите; 2.15 Етика

  (Елементи на контекстна компетентност)

  Част 8

  3.01 Проектна ориентация; 3.02 Програмна ориентация; 3.03 Ориентация към портфолио; 3.04 Въвеждане на управление на проекти, програми и портфолия; 3.05 Постоянна организация

  Част 9

  3.06 Бизнес; 3.07 Системи, продукти и технологии; 3.08 Управление на хора; 3.09 Здраве, сигурност, безопасност и околна среда; 3.10 Финансови аспекти; 3.11 Правни аспекти

  (Заключителна част)

  Част 10

  Информация за изпитите и указания за обратна връзка

  Пакети

   
 • Пакет 1 - достъп до пълното съдържание на курса за период от 2 месеца, пояснения по учебното съдържание и сертификат за завършен курс: 432 лв. (с ДДС)
 • Пакет 2 - достъп до пълното съдържание на курса за период от 3 месеца, пояснения по учебното съдържание, обратна връзка по упражненията и сертификат за завършен курс: 572 лв. (с ДДС)

Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 572.00 лв.

Loading Updating cart...

People who bought this item also bought