Обучения и сертифициране по Scrum и Agile

Scrum Fundamentals Certified – безплатен онлайн курс и изпит

Scrum става все по-популярен метод за гъвкаво (agile) управление на проекти във всички области. Като оторизиран обучаващ партньор (Authorized Training Partner) на SCRUMstudy (САЩ), Ви предлагаме подготвителен курс и изпит за сертификата Scrum Fundamentals Certified (SFC™). 

Price: 0.00 лв.

Loading Updating cart...

PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course

Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute - САЩ, в удобна онлайн форма. Включени в цената на курса: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, примерни тестови въпроси и сертификат за обучение по Agile Project Management - необходимо условие за допускане до изпита.
Additional DescriptionMore Details

Какво Ви предлагаме:

 • Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute - САЩ, в удобна онлайн формa. Това обучение се организира от TenStep - глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774.
 • Включени в цената на курса: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, примерни тестови въпроси и сертификат за обучение по Agile Project Management - необходимо условие за допускане до изпита
 • Обучение от TenStep - международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и Регистрирана обучаваща организация на Project Management Institute - САЩ
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:

 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

Цели

В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Обясняват ползите на Agile Project Management
 • Правят разлика между Agile и традиционните методи
 • Разбират и прилагат работните потоци, ролите и артефактите на Agile
 • Разбират и прилагат различни инструменти и техники на Agile
 • Подготвят да отговарят на въпроси за изпита PMI-ACP®

За кого е предназначен курсът
 • Всеки, който е заинтересован да научи модела и техниките на Agile
 • Лица, които се подготвят за изпита PMI-ACP®

Съдържание на курса:
 • Overview of PMI-ACP® program
 • Introduction to Agile
 • Values and Principles of Agile
 • Agile Process Overview
 • Planning an Agile Project
 • Estimating an Agile Project
 • Tracking & Monitoring
 • Agile Techniques

Цената включва: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, достъп до онлайн среда с презентации, упражнения и тестови въпроси, допълнителни линкове за безплатни тестови въпроси и сертификат на TenStep за 21 контактни часа обучение по Agile Project Management.

Език на обучение: английски

Срок за достъп до онлайн съдържанието: 90 дни

Формат на изпита:
 • Провежда се онлайн
 • Обективно тестване
 • 120 въпроса с възможни отговори, от които 20 не се оценяват
 • Продължителност: 3 часа

Заявление за изпит се подава директно към PMI (www.pmi.org).

Предварителни изисквания за допускане до изпита:
 • 2 000 часа общ опит по управление на проекти като член на екип. Наличието на валиден сертификат PMP® или PgMP® доказва удовлетворяването на това изискване, но тези сертификати не са задължителни, за да кандидатствате за изпит PMI-ACP;
 • 1 500 часа работа като член на гъвкав (agile) проектен екип или с гъвкави (agile) методологии. Това изискване е в допълнение изискването за 2 000 часа общ проектен опит;
 • 21 контактни часа обучение по гъвкави (agile) практики - настоящото обучение отговаря на това изискване.

  Курсът е регистриран в Project Management Institute - САЩ.

  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

 • Price: 1,169.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scrum Developer Certified (SDC™)

  Scrum Developer Certified (SDC) на SCRUMStudy  (САЩ) е въвеждащо ниво за сертификация за членове на екипи, прилагащи Scrum, както и за тези, които си взаимодействат с тях. Целта на тази сертификация е да гарантира, че членовете на Scrum екипите знаят достатъчно за Scrum, така че ефективно да сътрудничат в проекти, прилагащи Scrum.

  Additional DescriptionMore Details

  Scrum Developer Certified (SDC™) на SCRUMStudy (САЩ) е въвеждащо ниво за сертификация за членове на екипи, прилагащи Scrum, както и за тези, които си взаимодействат с тях. Целта на тази сертификация е да гарантира, че членовете на Scrum екипите знаят достатъчно за Scrum, така че ефективно да сътрудничат в проекти, прилагащи Scrum.

  Сертификатът Scrum Developer Certified (SDC™) e силно препоръчителен за работещите в организации, които прилагат Scrum, или всеки, който си взаимодейства с какъвто и да е Scrum екип. Този сертификат също е много полезен и за тези, които искат да разбират основите на Scrum и да знаят как този метод може да бъде използван ефективно.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата SDC™?

  Няма предварителни изисквания за този сертификат.

  Какво представлява изпитът за сертификат SDC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори
  • 75 въпроса
  • 90 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 420.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scrum Master Certified (SMC™)

  Сертификатът Scrum Master Certified (SMC™) е предназначен за фасилитатори на екипи, прилагащи Scrum, които да осигурят среда за успешно изпълнение на проекта.  Scrum Master е роля, която насочва, подпомага и обучава всички, включени в проекта, по практиките на Scrum, отстранява пречките пред екипа и осигурява следването на процесите на Scrum.

  Additional DescriptionMore Details

  Сертификатът Scrum Master Certified (SMC™) е предназначен за фасилитатори на екипи, прилагащи Scrum, които да осигурят среда за успешно изпълнение на проекта. Scrum Master е роля, която насочва, подпомага и обучава всички, включени в проекта, по практиките на Scrum, отстранява пречките пред екипа и осигурява следването на процесите на Scrum.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата SMC™?

  Няма предварителни изисквания. Препоръчително е предварителното придобиване на сертификат Scrum Developer Certified (SDC™).

  Какво представлява изпитът за сертификат SMC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори
  • 100 въпроса
  • 120 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 975.00 лв.

  Loading Updating cart...

  SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™)

  Сертификатът SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) е предназначен за всеки, който желае да се запознае с концепциите и практиките на Agile Project Delivery, и  който иска да притежава работещи познания върху различните Agile методологии.

  Additional DescriptionMore Details

  Сертификатът Scrum Master Certified (SAMC™) на SCRUMStudy (САЩ) е предназначен за всеки, който желае да се запознае с концепциите и практиките на изпълнение на проекти с използването на Agile, и който иска да притежава работещи познания върху различните Agile методологии.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата SAMC™?

  Няма официални предварителни условия за този сертификат. Все пак, сертифицираните по SDC™ или SMC™ ще могат лесно да разбират понятията, необходими за изпита за сертификат SAMC™.

  Какво представлява изпитът за сертификат SAMC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори (няма отрицателни точки при грешен отговор)
  • 100 въпроса
  • 120 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,145.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

  Scrum Product Owner Certified (SPOC) на SCRUMStudy  (САЩ) е за всеки, който взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в Scrum екип.

  Additional DescriptionMore Details

  Ролята Product Owner представлява интересите на заинтересованите страни в проекта, прилагащ Scrum. Отговорността на тази роля е да гарантира ясна комуникация между продукта или услугата и Scrum екипа, като дефинира критерии за приемане на работата и осигурява тяхното спазване. Ролята Product Owner трябва винаги да има двустранен поглед. Той или тя трябва да разбира и поддържа нуждите и интересите на всички заинтересовани страни, като същевременно разбира нуждите и работата на Scrum екипа.

  Scrum Product Owner Certified (SPOC™) на SCRUMStudy (САЩ) е за всеки, който взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в Scrum екип.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата SPOC™?

  Няма официални предварителни изисквания за този сертификат. Все пак, притежаващите сертификати SDC™ или SMC™ ще могат по-добре да разбират понятията, задължителни за този сертифициращ изпит.

  Какво представлява изпитът за сертификат SPOC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори (не се отнемат точки за грешен отговор)
  • 140 въпроса
  • 180 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,265.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Expert Scrum Master Certified (ESMC™)

  Expert Scrum Master Certified (ESMC) на SCRUMStudy (САЩ) е следващата стъпка за професионалистите по Scrum, с която да демонстрират по-голям опит. Този сертификат тества способностите за управление на сложни Scrum проекти, свързани с големи проектни екипи, програми и портфейли. Това е сертификатът, който стои най-високо в йерархията на SCRUMStudy.

  Additional DescriptionMore Details

  Expert Scrum Master Certified (ESMC™) на SCRUMStudy (САЩ) е следващата стъпка за професионалистите по Scrum, с която да демонстрират по-голям опит. Този сертификат тества способностите за управление на сложни Scrum проекти, свързани с големи проектни екипи, програми и портфейли. Това е сертификатът, който стои най-високо в йерархията на SCRUMStudy.

  Expert Scrum Master Certified (ESMC™) е подходящ за експерти в Scrum екипи, желаещи да се справят със сложни Scrum проекти, като сертифицирани професионалисти на високо ниво.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата ESMC™?

  За да се сертифицирате по ESMC™, трябва да отговаряте на следните изисквания:

  • Да имате три години опит в управление на Scrum/Agile проекти

  • Да притежавате някой от следните сертификати: SMC™, SAMC™ или SPOC™

  • Да опишете с 500 думи два Ваши Scrum/Agile проекта

  Какво представлява изпитът за сертификат ESMC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори
  • 200 въпроса
  • 240 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,640.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scaled Scrum Master Certified (SSMC™)

  Large projects require multiple Scrum Teams to work in parallel. The Chief Scrum Master is responsible for coordinating activities of multiple Scrum Teams to develop potentially shippable product increments/deliverables. The Chief Scrum Master fosters collaboration and coaches others with the implementation of Scrum for a smooth delivery of the project’s products.

  Additional DescriptionMore Details

  Apart from clearing impediments and ensuring a conducive project environment for the Scrum Teams, the Chief Scrum Master collaborates with the Chief Product Owner, other Scrum Masters, and Product Owners in activities such as developing the list of components and resources needed in common for all teams throughout the project.

  Предварителни изисквания за сертификата SSMC™:
  • 3 години опит в управлението на SCRUM/AGILE проекти
  • Сертификат SMC™
  Информация за изпита за сертификат SSMC™:
  • Multiple choice
  • 70 questions per exam
  • No negative marks for wrong answers
  • 90 minutes duration
  • Proctored online exam


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 775.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)

  The Chief Product Owner makes the day-to-day business decisions in the case of large projects with numerous Scrum Teams and multiple Product Owners. The Chief Product Owner prepares and maintains the overall Prioritized Product Backlog for the large project, using it to coordinate work through the Product Owners of the Scrum Teams.

  Additional DescriptionMore Details

  The Chief Product Owner will be responsible for the final deliverable of the project. Apart from making final business decisions, the Chief Product Owner collaborates with the Chief Scrum Master, other Product Owners, and Scrum Masters to develop a list of components and resources needed in common for all the teams throughout the project.

  Предварителни изисквания:
  • 3 години опит в управлението на SCRUM/AGILE проекти
  • Сертификат SPOC™
  Информация за изпита за сертификат SSPOC™:
  • Multiple choice
  • 70 questions per exam
  • No negative marks for wrong answers
  • 90 minutes duration
  • Proctored online exam


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,055.00 лв.

  Loading Updating cart...