PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course

Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute - САЩ, в удобна онлайн форма. Включени в цената на курса: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, примерни тестови въпроси и сертификат за обучение по Agile Project Management - необходимо условие за допускане до изпита.

Какво Ви предлагаме:

 • Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute - САЩ, в удобна онлайн формa. Това обучение се организира от TenStep - глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774.
 • Включени в цената на курса: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, примерни тестови въпроси и сертификат за обучение по Agile Project Management - необходимо условие за допускане до изпита
 • Обучение от TenStep - международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и Регистрирана обучаваща организация на Project Management Institute - САЩ
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:

 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

Цели

В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Обясняват ползите на Agile Project Management
 • Правят разлика между Agile и традиционните методи
 • Разбират и прилагат работните потоци, ролите и артефактите на Agile
 • Разбират и прилагат различни инструменти и техники на Agile
 • Подготвят да отговарят на въпроси за изпита PMI-ACP®

За кого е предназначен курсът
 • Всеки, който е заинтересован да научи модела и техниките на Agile
 • Лица, които се подготвят за изпита PMI-ACP®

Съдържание на курса:
 • Overview of PMI-ACP® program
 • Introduction to Agile
 • Values and Principles of Agile
 • Agile Process Overview
 • Planning an Agile Project
 • Estimating an Agile Project
 • Tracking & Monitoring
 • Agile Techniques

Цената включва: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, достъп до онлайн среда с презентации, упражнения и тестови въпроси, допълнителни линкове за безплатни тестови въпроси и сертификат на TenStep за 21 контактни часа обучение по Agile Project Management.

Език на обучение: английски

Срок за достъп до онлайн съдържанието: 90 дни

Формат на изпита:
 • Провежда се онлайн
 • Обективно тестване
 • 120 въпроса с възможни отговори, от които 20 не се оценяват
 • Продължителност: 3 часа

Заявление за изпит се подава директно към PMI (www.pmi.org).

Предварителни изисквания за допускане до изпита:
 • 2 000 часа общ опит по управление на проекти като член на екип. Наличието на валиден сертификат PMP® или PgMP® доказва удовлетворяването на това изискване, но тези сертификати не са задължителни, за да кандидатствате за изпит PMI-ACP;
 • 1 500 часа работа като член на гъвкав (agile) проектен екип или с гъвкави (agile) методологии. Това изискване е в допълнение изискването за 2 000 часа общ проектен опит;
 • 21 контактни часа обучение по гъвкави (agile) практики - настоящото обучение отговаря на това изискване.

  Курсът е регистриран в Project Management Institute - САЩ.

  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

 • Price: 1,169.00 лв.

  Loading Updating cart...