Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

Scrum Product Owner Certified (SPOC) на SCRUMStudy  (САЩ) е за всеки, който взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в Scrum екип.

Ролята Product Owner представлява интересите на заинтересованите страни в проекта, прилагащ Scrum. Отговорността на тази роля е да гарантира ясна комуникация между продукта или услугата и Scrum екипа, като дефинира критерии за приемане на работата и осигурява тяхното спазване. Ролята Product Owner трябва винаги да има двустранен поглед. Той или тя трябва да разбира и поддържа нуждите и интересите на всички заинтересовани страни, като същевременно разбира нуждите и работата на Scrum екипа.

Scrum Product Owner Certified (SPOC™) на SCRUMStudy (САЩ) е за всеки, който взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в Scrum екип.

Какви са предварителните изисквания за сертификата SPOC™?

Няма официални предварителни изисквания за този сертификат. Все пак, притежаващите сертификати SDC™ или SMC™ ще могат по-добре да разбират понятията, задължителни за този сертифициращ изпит.

Какво представлява изпитът за сертификат SPOC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори (не се отнемат точки за грешен отговор)
  • 140 въпроса
  • 180 минути продължителност


Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 1,265.00 лв.

Loading Updating cart...