Project Management Fundamentals / Основи на управлението на проекти (24 PDUs)rep_pmi


Обучение по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ)

25-27 октомври 2018, ИНТЕРПРЕД – СТЦ София

онлайн регистрация

Лектор: Ива Шопова, PMP®


  
БОНУС: Обучението включва достъп до онлайн среда с материали, свързани с него – презентацията, формите за управление на проекти, както и тест за проверка на знанията по компетенциите за управление на проекти.

Какво ще получите:

  • Обучение, базирано изцяло на добрите практики на TenStep и опита на лектора
  • Лицензирани учебни материали от глобална обучителна организация на Project Management Institute (САЩ)
  • Опит от хиляди обучени професионалисти по управление на проекти в България
  • Лектор-практик с международен  опит – сертифициран професионалист по управление на проекти
  • Достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка
  • Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок – не е необходимо да плащате веднага

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.

Обучението е по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ). TenStep е водеща фирма в областта на консултантската дейност и обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) – САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Предварителни изисквания: няма

Цели
В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Идентифицират и управляват обхвата на проекта
 • Управляват комуникациите на проекта
 • Управляват качеството на проекта
 • Идентифицират и управляват рисковете на проекта
Участници
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН

 • Тема 1: Основни понятия и концепции в управлението на проекти

– Характеристики на проекта
– Роли в проекта
– Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
– Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)
– Големи проекти и програми
– Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти
– Основни елементи и процеси на управлението на проекти
– Жизнен цикъл на проекта – стартиране, планиране, изпълнение, контрол, приключване

 • Тема 2: Дефиниране на работата

– Компоненти на дефинирането на проект
– Обхват
– Оценки на високо равнище
– Допускания и рискове
– Упражнение: Допускания или рискове
– Подход на проекта
– Организация на проекта
– Упражнение: типични роли в проекта
– Дефиниция на проекта (проектен документ)
– Казус 2: Дефиниране на проект

 • Тема 3: Създаване на работен план (може да продължи през втория ден)

– Преглед на изходната информация
– Създаване на Структура на работата
– Казус 3: Изготвяне на Структура на работата (представяне на пример)
– Оценка на усилията (обема на работата)
– Казус 4: Оценка
– Изготвяне на мрежови график (вкл. представяне на пример)

– Определяне на ресурси
– Оценка на продължителността и разходите
– „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития


ВТОРИ ДЕН

 • Тема 4: Управление на работния план на проекта

– Общи процеси
– Сигнали за проблеми с продължителността
– Да върнем проекта обратно в график
– Сигнали за проблеми с бюджета
– Да върнем проекта в рамките на бюджета
– Сигнали за проблеми с човекодните
– Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига
– Казус 5: Проблеми с графика и бюджета

 • Тема 5: Управление на проблемите на проекта

– Техники за анализ на проблемите
– Варианти за решаване на проблемите
– Форма за поставяне на проблеми
– Регистър на проблемите

 • Тема 6: Управление на обхвата на проекта

– Дефиниране на обхвата
– Техники за управление на обхвата
– Процедури за промяна в обхвата
– Форма за искане на промяна в обхвата
– Регистър на промените в обхвата
– Казус 6: Управление на обхвата

 • Тема 7: Управление на човешките ресурси в проекта

– Изготвяне на план за управление на човешките ресурси в проекта
– Осигуряване на човешки ресурси
– Измерване на представянето
– Освобождаване на човешките ресурси


ТРЕТИ ДЕН

 • Тема 8: Управление на доставките в проекта

– Цикъл на доставките
– Роля на ръководителя на проекта в управлението на доставките
– Управление на договори

 • Тема 9: Управление на комуникациите в проекта

– Роля на комуникациите
– Доклад за състоянието
– Управление на очакванията
– Отчитане на състоянието
– План за комуникациите
Казус 7: Управление на комуникациите

 • Тема 10: Управление на качеството в проекта и на измерителите за успеха на проекта

– Казусът качество
– Характеристики на качеството
– Планиране на качеството, Осигуряване на качеството, Контрол на качеството
– Техники за контрол на качеството
– Техники за осигуряване на качеството
– Уравнение за стойността на качеството
– Ползи и разходи, свързани с качеството; Измерване на качеството
– План за качеството, списъци за проверка, критерии за завършеност и съответствие
– Измерване на успеха на проекта – изготвяне на балансиран комплекс от  измерители
– Казус 8: Управление на качеството

 • Тема 11: Управление на риска при изпълнението на проекти

– Характеристики на риска
– Идентифициране на рисковете
– Количествен и качествен анализ на рисковете
– Реагиране на рисковете
– Контрол на риска
– Инструменти за управление на рисковете
– Упражнение – идентифициране на рискове
– Казус 9: План за управление на риска

 • Тема 12: Приключване на проекта

 • Оценка в края на курса

Курсът включва упражнения и работа по казус от 9 части, който се разработва в процеса на обучението.

Продължителност: три дни, 24 учебни часа (24 contact hours за изпълнение на условията за явяване на изпит за сертификат Project Management Professional)

В цената са включени учебни и работни материали, кафе-паузи и сертификат.

Бонус:
Всеки участник ще получи комплект от форми за управление на проекти в електронен вид!

Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)Гаранция за удовлетвореност
Не рискувате нищо!
Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са: АЕЦ Козлодуй ЕАД, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, БУЛПРОФОР, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оскар-Ел, Община Варна, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сага Текнолоджи, Сосиете Женерал Експресбанк, Софика, CEED България, Трансат, Транс телеком, ЧЕЗ България.


С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 529 лв. (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: 449 лв. (без ДДС)

Колко е