Project, Program and Portfolio Management
Project, Program and Portfolio Management

Курс на TenStep (САЩ)


Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BG


Курсът „Project, Program and Portfolio Management“ е чудесен начин да получите, систематизирате или да разширите познанията си за съвременното управление на проекти, програми и портфолиа. Курсът е базиран на модерните световни концепции и на добрите практики на TenStep. 

Какво получавате

 • Обучение на TenStep (САЩ) – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider)
 • Онлайн обучение в удобна форма, с неограничен достъп и възможност за учене по всяко време и от всяко място
 • Най-модерните концепции в управлението на проекти, програми и портфолиа 
 • Презентации, упражнения с примерни решения, тестови въпроси, tips and techniques за управление на проекти и сертификат на TenStep за преминато обучениe
 • Учебни материали на английски език с оригинална международно използвана терминология
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане

За кого е предназначен курсът

 • За всеки, който се стреми да придобие, систематизира и разшири своите познания по управление на проекти, програми и портфолиа
 • За професионалисти, които искат да допълнят своите компетенции по управление на проекти, програми и портфолиа и да се запознаят със съвременните концепции, методи и термини в тези области

Какво включва курсът

 • Презентации

   

   


 • Упражнения, включително примерни решения (където е приложимо)
 • БОНУС 1: 100 Quick Tips and Techniques to Make You a Better Project Manager • БОНУС 2: Тестови въпроси по управление на проекти / project management (Quizes) – 100 въпроса


 • БОНУС 3: Тестови въпроси по управление на програми/ program management (Quizes) – 105 въпроса

 


Програма на курса

Course Introduction

 • Learning Objectives
 • What is a Project?
 • Programs, Portfolios
 • Exercise #1 – P, P or P

Project Management – Introduction

 • Projects – Two Sub-Processes
 • Project Lifecycle, Project Initiation
 • Exercise #2
 • General Initiation Process
 • The Project Cast – Roles, The Project Cast – Titles
 • Integrated Development Plan, Target Product Profile

Project Planning

 • Project Management Deliverables
 • Define the Work, Project Charter
 • Break Long Projects into Shorter Ones
 • The Schedule, Building a Schedule from Scratch
 • Key Concept – WBS, WBS – Work Activities
 • Progressive Elaboration
 • Key Concept – Sequencing, Key Concept – Critical Path
 • Exercise #3
 • Key Concept – Resources, Resource Concerns
 • Estimate Effort, Duration, Cost
 • Key Concept – Finalize Schedule
 • Schedule Evolution, Accelerated Schedule
 • Finalize Schedule

Project Monitoring and Controlling

 • Schedule Concerns
 • Get Project Back on Schedule, Common Problems
 • Phase Gate Reviews, Gate Reviews on Long Projects
 • Internal / External Perspective
 • Exercise #4 – What Would You Do?
 • Manage Scope
 • Exercise #5

Project Risk Management

 • Risk Definition, Risk Characteristics
 • Risk Management, Risk Management Process

Manage Quality, Communications, Issues, Human Resources and Procurement; Closing the Project

 • Manage Quality, Manage Communication
 • Basic Status Reporting, Communication Plan
 • Manage Human Resources, Common Staffing Problem
 • Manage Issues, Manage Procurement
 • Close the Project

 Program Management – Introduction, Pre-Program Preparations and Program Initiation

 • Program, Program Manager
 • Program Mgmt Process Groups
 • Program Lifecycle Themes, Program Lifecycle
 • Pre-Program Preparations
 • Why are Programs Started?, Program Initiation
 • Establish Infrastructure, Create Program Charter

 Program Setup / Planning Process Group

 • Program Setup, Program Management Plan
 • Interface Planning
 • Exercise #6 – Interface Planning
 • Exercise #6 – Solution
 • Resource Planning, Develop Program Schedule
 • Horizon-based Planning, Transition Planning
 • Exercise #7 – Transition Planning
 • Exercise #7 – Solution
 • Cost Estimating and Budgeting
 • Quality Planning, Communications Planning
 • Branding a Program, Risk Planning and Analysis
 • Program Office

Delivery of Program Benefits / Managing the Program and Closing the Program

 • Deliver the Benefits, Authorize Projects
 • Perform Quality Assurance (QA)
 • Develop Program Team
 • Information Distribution
 • Execute Seller Selection Process
 • Integrated Change Control
 • Resource Control, Issue Management and Control
 • Exercise #8
 • Scope Control, Schedule Control, Cost Control
 • Perform Quality Control (QC), Communications Control
 • Risk Monitoring and Control, Program Contract Administration
 • Close the Program

Portfolio Management – Introduction and Portfolio Preparation

 • Value of Portfolio Management, Portfolio Management Model
 • Define the Portfolio, Organizational Scope
 • Company Wide Portfolio, Multiple Functional Portfolios
 • Balancing Categories
 • Exercise #9
 • Portfolio Balance Points™, Balance Points Examples
 • Define Financial Models

Portfolio Planning

 • Alignment, Goals, Strategy
 • Current State Assessment, Future State Vision
 • Gap Analysis, Project Pipeline
 • Propose Work, Write Business Cases
 • First Map into Categories
 • Next, Rank Within Categories
 • Exercise #10
 • Exercise #10 – Solution
 • Prioritize the Work, Prioritization
 • Steering Committee, Allocate Budget
 • Balance the Portfolio
 • Exercise #11

Portfolio Execution and Benefits Harvesting

 • Authorize the Work
 • Exercise #12
 • Manage Work and Resources, Resource Constraints
 • Ongoing Portfolio Management, Integrate Changes
 • Harvest, Implement Projects
 • Harvest the Benefits, Improve the Portfolio


Език на обучение:
английски

Поръчайте този курс на TRAINING.BG: https://training.bg/project-program-portfolio-management