[НОВО] Real World Project Management
Real World Project Management

Курс на TenStep (САЩ)

онлайн регистрация


Запиши се за известия и „тайни оферти“!
Намерете ни във Facebook
Запознайте се с нас за 99 секунди! Вижте нашето забавно видео!

Вижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success, #Управление на проекти – Fast Track, #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, #Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme, #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, #Подготвителен курс Сертифициран Scrum Master/Scrum Product Owner (с включен Exam Simulator), #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation


Курсът „Real World Project Management“ е страхотен начин да получите, систематизирате или да разширите познанията си за съвременното управление на проекти. Курсът е базиран на добрите практики на TenStep, представени в модела за управление на проекти на Project Management Institute (САЩ). 


Какво получавате

 • Обучение на TenStep (САЩ) – международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider)
 • Онлайн обучение в удобна форма, с неограничен достъп и възможност за учене по всяко време и от всяко място
 • Най-модерните концепции в управлението на проекти и добрите практики на TenStep, представени в модела за управление на проекти на Project Management Institute (САЩ) 
 • Презентации, упражнения с примерни решения, тестови въпроси, форми за управление на проекти (templates) и сертификат на TenStep за преминато обучениe
 • Учебни материали на английски език с оригинална международно използвана терминология
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане

За кого е предназначен курсът:
 • За всеки, който се стреми да придобие, систематизира и разшири своите познания по управление на проекти (project management)
 • За професионалисти, които искат да допълнят своите компетенции по управление на проекти и да се запознаят със съвременните концепции, методи и термини в управлението на проекти (project management)

Какво включва курсът

 • Презентации


 • Упражнения, включително примерни решения
 • TenStep Project Management Templates (Word documents)

Project Charter, Issues Log, Issue Submission Form, Scope Change, Scope Change Request Form, Communications Plan, Individual Status Report, Project Status Report, Project Inherent Risk Checklist, Risk Control Form

Това са форми за документи, които могат да се използват в процеса на управление на проекти. Във формите са вградени добри практики и те могат да Ви спестят много време и усилия.

 • БОНУС 1: Risk Management Strategy Tables на TenStep • БОНУС 2: 100 тестови въпроса по управление на проекти / project management (Quizes)

   
Програма на курса

1. Review the Fundamentals
   • What is a Project?
   • What is a Project Manager?
   • What is a Project Team?
   • What is an Executive Sponsor?
   • What is a Project Sponsor?
   • Exercise #1
   • Exercise #1 – Solution
   • Why Use Project Management?
   • Project Management as Value-Add
   • Programs, Portfolio
2. Project Management Model (According to PMI)
   • Project Lifecycle
   • PMBOK® Guide Process Groups
   • Real World Project Management
   • The Nature of Projects
   • Iterative Development
   • Lean, Core vs. Non-core
3. Initiate the Project
   • Initiating a Project
   • Identify Stakeholders
4. Plan the Project
   • Components of Defining a Project
   • Scope, Two Aspects of Scope, Scope Boundaries
   • Align Deliverables with Objectives, Align Deliverables and Objectives
   • Mini Exercise
   • High and Low Level Scope, Initial Requirements
   • Estimated Effort, Cost and Duration
   • Assumptions, Assumptions / Low Level Risks
   • Risks, Constraints
   • Dependencies, Approach
   • Project Organization, Project Charter
   • Exercise #2
   • Exercise #2 – Solution
5. Build the Schedule
   • Build the Schedule – Options, Build the Schedule From Scratch
   • Decompose the Work, Work Breakdown Structure (WBS)
   • Estimate the Work, Estimating Techniques
   • Mini Exercise
   • Convert WBS to Network Diagram
   • Sequence the Activities
   • Network Diagram, Critical Path
   • Mini Exercise
   • Assign Resources, Convert Effort to Duration
   • Adjust Schedule and Add Milestones
   • Exercise #3
   • Exercise #3 – Solution
6. Build the Budget
   • Estimate Cost, Estimates and Budgets
   • Accuracy of Estimates, Basis of Estimates
   • Triple Constraint
7. Plan Quality
   • Manage Quality, The Case for Quality
   • What Does Quality Mean?
   • Product Quality, Service Quality
8. Plan Communication
   • Manage Communication, Communication Plan
   • Compliance Examples
   • Informational Examples, Marketing Examples
   • Exercise #4
   • Exercise #4 – Solution
9. Plan for Risks
   • Risk Characteristics, Opportunity Risks
   • Risk Management, Project Risk Management
   • Risk Management Approach, Risk Management Process
   • Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Responses
   • Mini Exercise
   • Develop Contingent Actions
   • Exercise #5
   • Exercise #5 – Solution
10. Manage the Project
   • Project Management Plan
   • Project Kickoff Meeting, Kickoff Meeting Agenda
   • Trouble Signs for Schedule, Get Back on Schedule
   • Mini Exercise
   • Validate Work Estimates with Team
   • Milestone / Phase Gate Reviews, Manage the Budget
   • Caution Sign for Budget, Get Project Back on Budget
   • Exercise #6
   • Exercise #6 – Solution
   • Manage Issues – Fishbone Diagram, Root Cause Analysis, Pareto Analysis
   • Manage Scope, Define Scope to Manage Scope
   • The Essence of Scope Change Management
   • Techniques, Small Change Requests
   • Exercise #7
   • Exercise #7 – Solution
   • Manage Communication, Basic Status Reporting, Risk Control
   • Quality Control Techniques, Quality Assurance Techniques
   • Goldplating, Measuring Quality, Staff Acquisition
   • Diversity and Cultural Sensitivity
   • Emotional Intelligence, Team Building
11. Close the Project

 Език на обучение:
английски

Срок за достъп до онлайн съдържанието: 90 дни

С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 335 лв. без ДДС за 90 дни неограничен достъп

Колко е