Stavros Stavru, Ph.D.Ставрос Ставру е Agile/Scrum обучител, коуч и консултант, с богат и актуален практически опит. Има бакалавърска степен по информатика, магистърска степен по бизнес администрация и докторска степен, свързана с гъвкавите методологии. Носител е на наградата Джон Атанасов на президента на Република България за лични постижения в сферата на информатиката и информационните технологии. Сертифицирал е Scrum Masters и Scrum Product Owners за Adidas и е участвал като консултант в трансформацията на Adidas към различни гъвкави подходи.

Автор е на оригинални техники и игри, разработени в контекста на agile software development, които могат да се използват за развитие на agile идеология в рамките на екип, отдел, организация и други (www.agify.me).

Ставрос има много богат опит в практическата работа, консултирането и обучението по Agile методологии, както и в разработването на софтуер. Основните области, в които работи, са:
  • Agile development
  • Scrum
  • Lean development and Kanban
  • Extreme programming
  • Agile tools (Atlassian Jira Agile, Bamboo, Fisheye, Crucible, Clover и други)
Обучил е стотици професионалисти по гъвкави (agile) методологии, включително над 70 успешно сертифицирани по програмите на Scrum.org.