Започване по всяко време

Това е онлайн обучение, което може да започне на удобна за Вас дата. В посочения период ще имате неограничен достъп до материалите и ще можете да влизате в профила си неограничен брой пъти.