Владимир Лилов, PhD, PMP®

Д-р Владимир Лилов е сертифициран Project Management Professional от Project Management Institute (САЩ). Притежава сертификати за Ръководител на Проекти и Старши Ръководител на Проекти от 4PM, Денвър, Колорадо. Той е сертифициран ISO 9001:2000 Водещ Одитор по Качеството от Lloyds, Великобритания. Повече от 17 години ръководи проекти и програми за международни организации като USAID, EU PHARE, UNDP, OSCE, IOM, международни корпорации като Unisys, Oracle, Microsoft, IBM, както и за световно известни банки, финансови институции и компании в САЩ, Канада, Великобритания, Германия и Австрия.

Ръководител е и на много български програми и проекти за правителствени организации, сред които Министерство на отбраната, Министерство на земеделието, Агенция за обществени поръчки, Министерство на правосъдието и др. Повече от 8 години работи като директор и вицепрезидент по операциите в Рила Солюшънс ЕАД.

Владимир Лилов има над 25-годишен преподавателски опит в областта на професионалните курсове за обучение в България и Канада. Той е бил професор в International University по прoграма на University of Portsmouth, UK и е преподавал в Нов Български Университет. Понастоящем преподава дисциплината „Управление на проекти“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Д-р Лилов е член на групите по Софтуерно Инженерство (SE) и Управление на Бизнес Процесите (Business Process Management) в Европейската инициатива за софтуер и услуги – Networked European SW and Services Initiative (NESSI). Член е и на Българската асоциация по управление на проекти (БАУП ). Член е на УС на Сертификационната комисия на БАУП и е Първи оценител на Международната асоциация по управление на проекти за България. Автор е на повече от 40 национални и международни публикации. Автор е на частта по Управление на проекти в книгата „Изграждане на софтуерни приложения“ на УИ „Климент Охридски“, 2006 г. Г-н Лилов е одобрен лектор на TenStep.