Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС

Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС
онлайн курс

онлайн регистрация


 

Вижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success, #Управление на проекти – Fast Track, #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, #Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme, #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, #Подготвителен курс Сертифициран Scrum Master/Scrum Product Owner (с включен Exam Simulator), #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation

Курсът може да започне по всяко време. 

„Много се радвам, че се запознах с материалите за курса „Зелен пояс по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020)“, беше ми интересно и полезно. Курсът е много добре написан, отделните части изчерпателно представят разглежданите теми.“


За първи път в България! Сертифицирайте се с нашата уникална програма за Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС и докажете Вашите компетенции!

Процедура за получаване на Сертификат за Зелен пояс:

За да получите сертификата е необходимо:
– Да преминете 4-те модула на обучение на сертификационната програма
– Да положите успешно сертификационен изпит

Обучителните модули са както следва:
– Модул 1: „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен онлайн курс“
– Модул 2: „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“
– Модул 3: „Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз“
– Модул 4: „Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС“

Обучението се извършва онлайн от Вашия компютър, като Ви е необходима единствено интернет връзка. Достъпът до учебното съдържание на четирите модула се предоставя за срок от 4 месеца. Към всеки модул има тест, който може да се използва за подготовка за изпита.

Сертификационният изпит се състои от онлайн тест със 110 въпроса по темите, включени в учебните модули. За всеки въпрос са посочени възможни отговори. За успешно полагане на изпита е необходимо да посочите поне 71 верни отговора (65%), като имате право на втори опит без допълнително заплащане.

Какво представлява Сертификатът?
След успешното полагане на изпита ще получите Сертификат за Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Сертификатът удостоверява, че сте изпълнили изискванията за неговото получаване, както и че имате необходимите базови познания по темата.

ВАЖНО: Това НЕ Е просто сертификат за преминато обучение или завършен курс. Сертификат, който се издава само след завършен курс, не доказва компетенции и изпълнение на определени изисквания. За разлика от подобни сертификати, сертификатът за Зелен пояс доказва не само завършването на курс, но и успешното полагане на изпит – т.е. доказва определени компетенции по темата.

Всеки Сертификат за Зелен пояс се издава с уникален номер и е защитен с холограмен стикер. Сертификатите се завеждат в специален регистър. Ние поемаме ангажимента да потвърдим автентичността на всеки издаден сертификат, ако получим съответно запитване от заинтересовано лице или организация.

Сертификатът може да послужи за доказване на Вашите компетенции по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз пред:
– Клиенти
– Партньори
– Работодатели
– Професионални организации и други заинтересовани лица

С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 150 лв. (без ДДС) за обучение по всички модули плюс 150 лв. (без ДДС) за изпит и издаване на сертификат
 Специална цена за ограничен брой места: 75 лв. (без ДДС) за обучение по всички модули плюс 75 лв. (без ДДС) за изпит и издаване на сертификат

Колко е