Александър Апостолов, PMP®, TSPM

Александър Апотолов е доктор по икономика и професионален мениджър на проекти с над 18-годишен опит в управлението и консултирането на проекти, финансирани от Европейския съюз и други организации, свързани с технологично развитие, институционално изграждане, информационни системи, строителство, околна среда, развитие на човешките ресурси и други. Притежава Project Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ) от 2005 г., PRINCE2 сертификат, сертификат по управление на проекти на Британското компютърно общество, TenStep Project Manager и MSP сертификат. Специализирал е управление на проекти във ФАО (Рим), Център за политически и управленски проучвания (Великобритания) и Краун Ейджънтс (Великобритания).

Г-н Апостолов е автор на три книги и пет учебни модула по управление на проекти. Досега е обучил над 3500 човека по различни дисциплини, свързани с управлението на проекти, сред които представители на Министерство на финансите, Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, АЕЦ Козлодуй, Солвей Соди, НЕК, БТК, БДЖ, НК “ЖИ”, Адрес груп, Актавис, Информационно обслужване, ЕВН България, ЕВН Македония, Е.ОН България, ЧЕЗ България, ОББ, Каменица, Лукойл Нефтохим Бургас, Либхер, Национална служба “Полиция”, банки и други финансови институции, администрации, научни институти и висши училища и много други организации и фирми. Александър Апостолов е основател и председател на Българската асоциация по управление на проекти (2002-2013) и член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) за периода 2005-2013. Първи оценител на IPMA за България и член на групата на IPMA за взаимодействие с ЕС. Член на журито на десет издания на конкурса „ИТ проект на годината”.

Александър Апостолов е управител на Проджекта и TenStep България.