Сертифициране по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС

7

Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020)

Сертификатът Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020) служи за доказване на Вашите компетенции по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз пред:
– Клиенти
– Партньори
– Работодатели
– Професионални организации и други заинтересовани лица


За да получите сертификата е необходимо:
– Да преминете 5-те модула на обучение на сертификационната програма
– Да положите успешно сертификационен изпит

Обучителните модули са както следва:
– Модул 1: „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен онлайн курс“
– Модул 2: „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“
– Модул 3: „Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз“
– Модул 4: „Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС“
– Модул 5: „Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България (2014-2020)“

Обучението се извършва онлайн от Вашия компютър, като Ви е необходима единствено интернет връзка. Достъпът до учебното съдържание на петте модула се предоставя за срок от 4 месеца. Към всеки модул има тест, който може да се използва за подготовка за изпита.

Сертификационният изпит се състои от онлайн тест със 110 въпроса по темите, включени в учебните модули. За всеки въпрос са посочени възможни отговори. За успешно полагане на изпита е необходимо да посочите поне 71 верни отговора (65%), като имате право на втори опит без допълнително заплащане.

Какво представлява Сертификатът
След успешното полагане на изпита ще получите Сертификат за Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020). Сертификатът удостоверява, че сте изпълнили изискванията за неговото получаване, както и че имате необходимите базови познания по темата. Всеки Сертификат за Зелен пояс се издава с уникален номер и е защитен с холограмен стикер. Сертификатите се завеждат в специален регистър. Ние поемаме ангажимента да потвърдим автентичността на всеки издаден сертификат, ако получим съответно запитване от заинтересовано лице или организация. 

Регистрация за курса и изпита за получаване на Зелен пояс можете да направите в нашия Онлайн магазин.