Сертифициране по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС

7

Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС

Сертификатът Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС служи за доказване на Вашите компетенции по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз пред:
– Клиенти
– Партньори
– Работодатели
– Професионални организации и други заинтересовани лица


За да получите сертификата е необходимо:
– Да преминете 5-те модула на обучение на сертификационната програма
– Да положите успешно сертификационен изпит

Обучителните модули са както следва:
– Модул 1: „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен онлайн курс“
– Модул 2: „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“
– Модул 3: „Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз“
– Модул 4: „Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС“
– Модул 5: „Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България“

Обучението се извършва онлайн от Вашия компютър, като Ви е необходима единствено интернет връзка. Достъпът до учебното съдържание на петте модула се предоставя за срок от 4 месеца. Към всеки модул има тест, който може да се използва за подготовка за изпита.

Сертификационният изпит се състои от онлайн тест със 110 въпроса по темите, включени в учебните модули. За всеки въпрос са посочени възможни отговори. За успешно полагане на изпита е необходимо да посочите поне 71 верни отговора (65%), като имате право на втори опит без допълнително заплащане.

Какво представлява Сертификатът
След успешното полагане на изпита ще получите Сертификат за Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Сертификатът удостоверява, че сте изпълнили изискванията за неговото получаване, както и че имате необходимите базови познания по темата. Всеки Сертификат за Зелен пояс се издава с уникален номер и е защитен с холограмен стикер. Сертификатите се завеждат в специален регистър. Ние поемаме ангажимента да потвърдим автентичността на всеки издаден сертификат, ако получим съответно запитване от заинтересовано лице или организация. 

Вижте Графика на обученията за датите на всички актуални обучения.