Какви обучения провеждаме

Управлението на проекти се налага като ключово умение за бизнеса в световен мащаб. Обучението по управление на проекти и бизнес умения е един от най-достъпните начини за увеличаване на ефективността на проектите, инвестициите и бизнес инициативите. Това е по-лесно от всякога с най-успешните програми в България, от които се възползваха стотици организации и хиляди мениджъри и служители.

Какви обучения провежда Проджекта?

1. Основни обучения по Управление на проекти

Това са обучения, които са изключително подходящи за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или нямат опит. Тези обучения разглеждат основните концепции и най-добрите световни практики по управление на проекти, с много упражнения и примери.

Флагманът на нашите основни обучения по управление на проекти е обучението „Управление на проекти – Preparation for Success“ по лиценз на TenStep, което се провежда във вариант от 2, 3 и 4 дни. Това е най-популярното обучение по управление на проекти в България, проведено досега повече от 120 пъти! През него са преминали стотици мениджъри от някои от най-големите фирми и организациии в страната.

В допълнение, предлагаме и обучения по отделни теми, като Управление на риска, Управление на времето и разходите, Управление на проекти за спонсори и други.

Към основните обучения спада и обучението „Съвременни компетенции за управление на проекти“. То е задължително за всички, които практикуват или сериозно се интересуват от управление на проекти! Обучението разглежда всички основни концепции, понятия и термини в управлението на проекти, групирани в 46-те елемента на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти (IPMA – www.ipma.ch).

2. Сертификационни обучения по Управление на проекти

Сертифицирането по управление на проекти е изявена глобална тенденция, която е видима и в България. Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с подобряване на квалификацията, доказване на компетенциите, по-добро кариерно развитие, повече възможности за работа и по-високо възнаграждение, както и подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

Ние сме национален лидер във всички водещи международни сертификационни програми и провеждаме обучения за следните сертификати:

 • Project Management Professional (PMP®) и Certified Associate in Project Management (CAPM®) на Project Management Institute (САЩ)
 • PRINCE2® Foundation и PRINCE2® Practitioner на AXELOS (Великобритания)
 • Ниво C – Certified Project Manager / Сертифициран ръководител на проекти и Ниво D – Certified Project Management Associate / Сертифициран специалист по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA)


3. Сертификационни обучения по гъвкави методологии за управление на проекти – Agile и Scrum

Гъвкавите методологии за управление на проекти стават все по-популярни и ние работим активно по сертифицирането по Agile и Scrum. Провеждаме обучения за следните сертификати:

 • Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute (САЩ)
 • Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation и Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner на APMG (Великобритания)
 • Professional Scrum Master Certification (PSM-I) на Scrum.org
 • Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Expert Scrum Master Certified и Agile Expert Certified на Scrumstudy (САЩ)


4. Обучения за бизнес сертификации

Тук се включват обучения за придобиване на следните престижни сертификати:

 • ITIL® Foundation и ITIL® Intermediate (CSI и CO) на AXELOS (Великобритания)
 • MSP Foundation и MSP Practitioner (Managing Successful Programmes) на AXELOS (Великобритания)
 • Six Sigma Green Belt, Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Black Belt на 6sigmastudy (САЩ)


5. Обучения по ФИДИК/FIDIC

Това са обучения по управление на строителни и инженерингови договори с използване на договорните условия на ФИДИК/FIDIC. Работим с топ лектори от Великобритания – практици с изключително богат опит и висока квалификация, заемащи директорски позиции във водещи международни консултантски фирми за управление на строителни и инженерингови договори и проекти. Нашите основни обучения по FIDIC са:

 • Бизнес ефективност при управлението на строителни и инженерингови договори (с използване на договорните условия на FIDIC / ФИДИК)
 • Практическо управление на договори по Жълтата и Червената книга на FIDIC
 • Управление на риска, времето и исковете в строителните проекти (с използване на договорните условия на FIDIC / ФИДИК)
 • Договорните условия на FIDIC / ФИДИК и подготовка и управление на искове

 

6. Обучения по разработване и изпълнение на проекти по програмите на ЕС

„Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз“ е най-пълното, най-подробното и най-актуалното обучение по темата, с представяне на реални проекти. То е проведено досега повече от 40 пъти. Обучението е изцяло с практическа насоченост, като участниците работят по примерни проекти. На него се  представят и всички актуални възможности за финансиране от ЕС по програмите за България.. Провеждаме следните обучения по разработване и изпълнение на проекти по програмите на ЕС:

 • Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз
 • Изготвяне на проекти по програмите на ЕС – уводен онлайн курс (Модул 1)
 • Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС (Модул 2) – онлайн курс
 • Изпълнение на проекти по програмите на ЕС (Модул 3) – онлайн курс
 • Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС (Модул 4) – онлайн курс
 • Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България (2014-2020) (Модул 5) – онлайн курс
 • Подготовка за сертифициране за Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020) – онлайн курс

 7. Обучения по личностни умения

Личностните умения са най-важният фактор при управлението на проекти и всички професионални дейности. Ето защо, нашето портфолио включва ключови обучения за личностни умения:

 • Комуникация и работа в екип
 • Лидерство
 • Водене на ефективни преговори
 • Модериране на работни срещи

 

Вижте Графика на обученията за всички актуални присъствени обучения. За информация за актуалните онлайн обученията вижте нашия Онлайн магазин

Всички обучения могат да се проведат и като вътрешнофирмени, съобразени с Вашите конкретни нужди.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация за обученията!