Какви обучения провеждаме

Управлението на проекти e ключово умение за бизнеса в световен мащаб. Обучението по управление на проекти и бизнес умения е един от най-достъпните начини за увеличаване на ефективността на проектите, инвестициите и бизнес инициативите. Това е по-лесно от всякога с най-успешните програми в България, от които се възползваха стотици организации и хиляди мениджъри и служители.

Какви обучения провежда Проджекта?

1. Основни обучения по Управление на проекти

Това са обучения, които са изключително подходящи за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или нямат опит. Тези обучения разглеждат основните концепции и най-добрите световни практики по управление на проекти, с много упражнения и примери.

Флагманът на нашите основни обучения по управление на проекти е обучението „Управление на проекти – Preparation for Success“ по лиценз на TenStep, което се провежда във вариант от 2, 3 и 4 дни. Това е най-популярното обучение по управление на проекти в България, проведено досега повече от 150 пъти! През него са преминали стотици мениджъри от някои от най-големите фирми и организациии в страната. Вижте актуалните двудневни и тридневни обучения, водени от лектор:

 • Управление на проекти – Fast Track (2 дни, 16 PDUs)
 • Управление на проекти – Preparation for Success (3 дни, 24 PDUs)
 • Други основни обучения са:

 • Управление на риска при изпълнението на проекти
 • Основи на управлението на проекти по лиценз на TenStep (с включена симулация)
 • Risk Management
 • Real World Project Management
 • 50 Lessons in Project Management
 • Introduction to Agile / Agile Project Lifecycle
 • Моделиране на бизнес процеси
 • Управление на проекти – Preparation for Success (4 дни)
 • Към основните обучения спада и обучението „Съвременни компетенции за управление на проекти“. То е задължително за всички, които практикуват или сериозно се интересуват от управление на проекти! Обучението разглежда всички основни концепции, понятия и термини в управлението на проекти, групирани в 46-те елемента на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти (IPMA – www.ipma.world).

  2. Сертификационни обучения по Управление на проекти

  Сертифицирането по управление на проекти е изявена глобална тенденция, която е видима и в България. Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с подобряване на квалификацията, доказване на компетенциите, по-добро кариерно развитие, повече възможности за работа и по-високо възнаграждение, както и подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

  Ние сме национален лидер във водещите международни сертификационни програми и провеждаме обучения за следните сертификати:

 • Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute (САЩ)
 • PRINCE2® Foundation на AXELOS (Великобритания)
 • PRINCE2® Practitioner на AXELOS (Великобритания)

 • 3. Сертификационни обучения по гъвкави и адаптивни методологии и рамки за управление на проекти – Agile, Scrum и Lean

  Гъвкавите и адаптивните методи за управление на проекти стават все по-популярни и ние работим активно по сертифицирането по Agile, Scrum и Lean. Провеждаме обучения за следните сертификати:

 • Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute (САЩ)
 • Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation и Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner на AXELOS (Великобритания)
 • Professional Scrum Master (PSM-I) и Professional Scrum Product Owner (PSPO-I) на Scrum.org
 • Scrum Fundamentals Certified, Scrum Developer Certified (SDC™), Scrum Master Certified (SMC™), Scaled Scrum Master Certified (SSMC™), Expert Scrum Master Certified (ESMC™), Scrum Product Owner Certified (SPOC™), Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™) и SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) на Scrumstudy (САЩ)
 • Lean Fundamentals Certified и Lean Project Management (LeanPM®) Green/Black Belt на LeanPM.org

 • 4. Специализирани обучения по управление на проекти, програми и портфолиа

 • Preparation for the PgMP® Certification Exam на Project Management Institute (САЩ)
 • Project, Program and Portfolio Management
 • Managing Multiple Projects
 • The Practice of Program Management

 • 5. Обучения за бизнес сертификации

 • Six Sigma Yellow Belt
 • Six Sigma Green Belt
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • Six Sigma Black Belt
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Negotiation Associate Certified

 • 6. Обучения по ФИДИК/FIDIC

  Това са обучения по управление на строителни и инженерингови договори с използване на договорните условия на ФИДИК/FIDIC. Работим с топ лектори от Великобритания – практици с изключително богат опит и висока квалификация, заемащи директорски позиции във водещи международни консултантски фирми за управление на строителни и инженерингови договори и проекти. Нашите основни обучения по FIDIC са:


  7. Обучения по разработване и изпълнение на проекти по програмите на ЕС

  „Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз“ е най-пълното, най-подробното и най-актуалното обучение по темата, с представяне на реални проекти. То е проведено досега повече от 45 пъти. Обучението е изцяло с практическа насоченост, като участниците работят по примерни проекти. На него се представят и всички актуални възможности за финансиране от ЕС по програмите за България.

  Специализирани обучения, свързани с големите инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС са:

 • Анализ ползи-разходи на инвестиционни проекти в публичния сектор (Основен модул)
 • Анализ ползи-разходи на инвестиционни проекти в публичния сектор (Модул за напреднали)

 • 8. Обучения по личностни умения

  Личностните умения са най-важният фактор при управлението на проекти и всички професионални дейности. Ето защо, нашето портфолио включва ключови обучения за личностни умения:

   

  Вижте Графика на обученията за датите на всички актуални обучения.

  Всички обучения могат да се проведат и като вътрешнофирмени, съобразени с Вашите конкретни нужди.

  Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация за обученията!