Второ официално заседание на Тематичната работна група за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

На 27 юли 2021 г. се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027 г.В заседанието взеха участие представители на неправителствени организации на бизнеса и на регионалните съвети за развитие, на ведомства, агенции и др., имащи отношен...
Вижте повече...

Повече средства се предвиждат в Програма „Развитие на човешките ресурси“ за новия програмен период 2021-2027

Мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите са с повече средства в новата версията на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Измененията в проекта на ПРЧР бяха представени на седмото заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2...
Вижте повече...

[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)

TenStep
Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време Този курс е ускорена двудневна версия на най-популярното обучение по управление на проекти в България - "Управление на проекти - Preparation for Success", проведено досега повече от 135 пъти!Обучението е актуализирано с най-модерните концепции в управлението на проекти.Лектор: Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Под...
Вижте повече...