График на обученията

Курс Дати Водещи Регистрация
Основи на Lean Six Sigma (със сертифициране)22 юни 2024Рада СерафимоваРегистрация
Управление на проекти с Lean и TOC (безплатен интерактивен уебинар)04 юли 2024Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)08-09 юли 2024Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
ITIL4® Foundation (online live)18-20 юли 2024Peter Krischel (Нидерландия)Регистрация
Управление на проекти с Lean и TOC (еднодневно интерактивно обучение)22 юли 2024Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs)24-26 юли 2024Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
[Ново] Управление на риска при изпълнението на проекти (ISO 31000)29-30 юли 2024Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
PRINCE2® Agile Foundation (online live)29-31 юли 2024Peter Krischel (Нидерландия)Регистрация
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme – ONLINE LIVE05-07 август 2024Peter Krischel (Нидерландия)Регистрация
Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation с включен Exam Simulator [ONLINE LIVE]10-11 и 17-18 август 2024Frank Ninov, PMP® (Германия)Регистрация
Подготвителен курс Сертифициран Scrum Master (с включен Exam Simulator) – ONLINE LIVE16-17 септември 2024Peter Krischel (Нидерландия)Регистрация
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС (видеозапис)Започване по всяко времеЕлена Христова и Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
Scrum Master (PSM™ I) Exam SimulatorЗапочване по всяко времеРегистрация
Lean Fundamentals Certified (безплатно сертифициране)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Certified Lean Portfolio Manager (course+exam)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Lean Project Management (LeanPM®) Green/Black Belt [online – on demand]Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Съвременни компетенции за управление на проектиОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] Preparation for the PgMP® Certification ExamОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Real World Project ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
50 Lessons in Project ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
50 Lessons in People ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Project, Program and Portfolio ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Managing Multiple ProjectsОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
The Practice of Program ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Introduction to Agile / Agile Project LifecycleОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation CourseОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Fundamentals Certified (безплатен онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Developer Certified (SDC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Master Certified (SMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Product Owner Certified (SPOC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Expert Scrum Master Certified (ESMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scaled Scrum Master Certified (SSMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Yellow Belt (безплатен онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Green Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Lean Six Sigma Green Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Black Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Lean Six Sigma Black Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Risk Management – курсОнлайн_обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Negotiation Associate Certified (безплатен онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Negotiation Professional Certified (онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация