График на обученията

КурсДатиВодещиРегистрация
Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation07-10 март 2018Frank Ninov, PMP® (Германия)Регистрация
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз08-10 март 2018Александър Апостолов, PMP®Регистрация
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification (близо 100% успеваемост!)12-14 март 2018Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)Регистрация
Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner Certificate Programme14 март 2018Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)Регистрация
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme (близо 100% успеваемост!)15-17 март 2018Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)Регистрация
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme17 март 2018Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)Регистрация
Lean Thinking19-21 март 2018Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)Регистрация
ITIL® Foundation29-31 март 2018Радосвета Делчева, ITIL® Expert и ITIL® Approved TrainerРегистрация
Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs)19-21 април 2018Александър Апостолов, PMP®Регистрация
Съвременни компетенции за управление на проектиОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Подготвителен курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMAОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз (2014-2020)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation CourseОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Fundamentals Certified (безплатен онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Developer Certified (SDC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Master Certified (SMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Product Owner Certified (SPOC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Expert Scrum Master Certified (ESMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scaled Scrum Master Certified (SSMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Yellow Belt (безплатен онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Green Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Lean Six Sigma Green Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Black Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Lean Six Sigma Black Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
PRINCE2® Foundation – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
PRINCE2® Practitioner – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
PRINCE2® Foundation + Practitioner (30 дни)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
PRINCE2® Foundation + Practitioner (360 дни)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
MSP® Foundation – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
MSP® Practitioner – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
ITIL® Foundation – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
ITIL® Intermediate SO – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
ITIL® Intermediate CSI – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
COBIT® Foundation v5 – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Risk Management – курсОнлайн_обучениезапочване по всяко времеРегистрация