График на обученията

Курс Дати Водещи Регистрация
Certified Lean Portfolio Manager (course+exam)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Lean Fundamentals Certified (безплатно сертифициране)Регистрация
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС01 юни 2023Елена Христова и Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification – based on DSDM (близо 100% успех!)01-02 април 2023Peter Krischel (Нидерландия)Регистрация
[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)10-11 април 2023Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation с включен Exam Simulator [ONLINE LIVE]13-14 и 20-21 май 2023Frank Ninov, PMP® (Германия)Регистрация
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme – ONLINE LIVE18-20 май 2023Peter Krischel (Нидерландия)Регистрация
[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs)17-19 май 2023Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Регистрация
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme – ONLINE LIVE07-08 юли 2023Peter Krischel (Нидерландия)Регистрация
Lean Project Management (LeanPM®) Green/Black Belt [online – on demand]Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Съвременни компетенции за управление на проектиОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] Preparation for the PgMP® Certification ExamОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] Real World Project ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] 50 Lessons in Project ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] 50 Lessons in People ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] Project, Program and Portfolio ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] Managing Multiple ProjectsОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] The Practice of Program ManagementОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
[НОВО] Introduction to Agile / Agile Project LifecycleОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation CourseОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Fundamentals Certified (безплатен онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Developer Certified (SDC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Master Certified (SMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scrum Product Owner Certified (SPOC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Expert Scrum Master Certified (ESMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scaled Scrum Master Certified (SSMC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™) – курс и изпитОнлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Yellow Belt (безплатен онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Green Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Lean Six Sigma Green Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Six Sigma Black Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Lean Six Sigma Black Belt (курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Risk Management – курсОнлайн_обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Negotiation Associate Certified (безплатен онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация
Negotiation Professional Certified (онлайн курс и изпит)Онлайн обучениезапочване по всяко времеРегистрация