Сертифициране по Управление на проекти, Scrum и Agile

Сертифицирането по управление на проекти е изявена глобална тенденция, която е видима и в България. Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с подобряване на квалификацията, доказване на компетенциите, по-добро кариерно развитие, повече възможности за работа и по-високо възнаграждение, както и подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти. ПРОДЖЕКТА е лидер в областта на сертифицирането по управление на проекти. Досега по нашите програми сертификати са получили над 900 човека.

Виж повече за:
Сертификат РМР
Сертификати PMP, PRINCE2 и IPMA (PDF файл)
Сертификати на IPMA  

Трите водещи международни сертификационни програми по управление на проекти са PMP, PRINCE2 и IPMA. Ние съдействаме за получаването на следните сертификати:

  • Project Management Professional (PMP®) и Certified Associate in Project Management (CAPM®) на Project Management Institute (САЩ)
  • PRINCE2® Foundation и PRINCE2® Practitioner на AXELOS (Великобритания)
  • Ниво C – Certified Project Manager / Сертифициран ръководител на проекти и Ниво D – Certified Project Management Associate / Сертифициран специалист по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA)

Гъвкавите методологии за управление на проекти стават все по-популярни и ние работим активно за сертифицирането по Agile и Scrum. Съдействаме за получаване на следните сертификати:

  • Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute (САЩ)
  • Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation и Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner на APMG (Великобритания)
  • Professional Scrum Master (PSM I) на Scrum.org (САЩ)
  • Professional Scrum Product Owner (PSPO I) на Scrum.org (САЩ)
  • Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Expert Scrum Master Certified и Agile Expert Certified на Scrumstudy (САЩ)

Вижте Графика на обученията за всички актуални обучения за сертифициране по управление на проекти, Scrum и Agile.  

Изтеглете нашите безплатни ръководства за сертифициране