Сертифициране по Управление на проекти

Сертифицирането по управление на проекти е изявена глобална тенденция, която е видима и в България. Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с подобряване на квалификацията, доказване на компетенциите, по-добро кариерно развитие, повече възможности за работа и по-високо възнаграждение, както и подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти. ПРОДЖЕКТА е лидер в областта на сертифицирането по управление на проекти. Досега по нашите програми сертификати са получили над 800 човека.

Виж повече за:
Сертификат РМР
Сертификати PRINCE2
Сертификати IPMA  

Трите водещи международни сертификационни програми по управление на проекти са PMP, PRINCE2 и IPMA. Ние съдействаме за получаването на следните сертификати:

  • Project Management Professional (PMP®) и Certified Associate in Project Management (CAPM®) на Project Management Institute (САЩ)
  • PRINCE2® Foundation и PRINCE2® Practitioner на AXELOS (Великобритания)
  • Ниво C – Certified Project Manager / Сертифициран ръководител на проекти и Ниво D – Certified Project Management Associate / Сертифициран специалист по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA)

Гъвкавите методологии за управление на проекти стават все по-популярни и ние работим активно по сертифицирането по Agile и Scrum. Съдействаме за получаване на следните сертификати:

  • Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute (САЩ)
  • Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation и Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitionerна APMG (Великобритания)
  • Professional Scrum Master Certification (PSM-I) на Scrum.org
  • Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Expert Scrum Master Certified и Agile Expert Certified на Scrumstudy (САЩ)

Вижте Графика на обученията за всички актуални присъствени обучения за сертифициране по управление на проекти. За информация за актуалните онлайн обученията за сертифициране по управление на проекти, вижте нашия Онлайн магазин