Сертифициране по Управление на проекти, Scrum, Agile и Lean

Сертифицирането по управление на проекти е изявена глобална тенденция, която е видима и в България. Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с подобряване на квалификацията, доказване на компетенциите, по-добро кариерно развитие, повече възможности за работа и по-високо възнаграждение, както и подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти. 

ПРОДЖЕКТА е лидер в областта на сертифицирането по управление на проекти. Досега по нашите програми сертификати са получили над 1000 човека.

Провеждаме обучения за следните сертификати:

Гъвкавите и адаптивните методи за управление на проекти стават все по-популярни и ние работим активно по сертифицирането по Agile, Scrum и Lean. Разгледайте нашите обучения за следните сертификати:

 Вижте Графика на обученията за всички актуални обучения за сертифициране по управление на проекти, Scrum и Agile.  


Изтеглете нашите безплатни ръководства за сертифициране