Контакти

Телефон:
Възможно е през следващите дни
фиксираните телефони да не са активни.
За връзка с нас, моля използвайте
мобилния телефонен номер.
  • 02 983 5324
  • 02 489 4458
  • 0888 102729
e-mail:
  • info@projecta.bg
Адрес:
  • ПРОДЖЕКТА ООД, ул. Веслец 45, ет. 4, София 1202
Работно време: 09:00 – 17:30