[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)

TenStep
Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време Този курс е ускорена двудневна версия на най-популярното обучение по управление на проекти в България - "Управление на проекти - Preparation for Success", проведено досега повече от 140 пъти!Обучението е актуализирано с най-модерните концепции в управлението на проекти. 19-20 януари 2024Лектор: Александър Апостол...
Вижте повече...

[Ново] Управление на риска при изпълнението на проекти (с включена симулация), 16 PDUs

TenStep
Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време Запознайте се с цялостния практически ориентиран подход за управление на риска!27-28 ноември 2023Лектор: Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Подобрете своите компетенции за управление на риска и бъдете по-успешни!Изключително подходящо за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или...
Вижте повече...

Нова процедура за безвъзмездно финансиране за МСП по Националния план за възстановяване и устойчивост

На 27 юли 2021 г. се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027 г.В заседанието взеха участие представители на неправителствени организации на бизнеса и на регионалните съвети за развитие, на ведомства, агенции и др., имащи отношен...
Вижте повече...