Възможност за финансиране до 150 000 лв. за средни предприятия по ОПИК 2014-2020

На 10.07.2020 г. УО на ОПИК обявяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по п...
Вижте повече...

Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от Проджекта ООД

  На 23.06.2020 г. „Проджекта“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-0621-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност...
Вижте повече...

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027

На 10 декември 2019 г. в хотел Интер Континентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г. Според първоначалните данни, повече от 1,6 млрд. евро от ЕФРР ще бъдат предвидени за финансиране по ОПИК за новия програмен пери...
Вижте повече...