[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)

TenStep
Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време Този курс е ускорена двудневна версия на най-популярното обучение по управление на проекти в България - "Управление на проекти - Preparation for Success", проведено досега повече от 140 пъти!Обучението е актуализирано с най-модерните концепции в управлението на проекти. Лектор: Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.По...
Вижте повече...

Нова процедура за безвъзмездно финансиране за МСП по Националния план за възстановяване и устойчивост

На 27 юли 2021 г. се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027 г.В заседанието взеха участие представители на неправителствени организации на бизнеса и на регионалните съвети за развитие, на ведомства, агенции и др., имащи отношен...
Вижте повече...

ЕК одобри Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е първата програма в България, която официално е одобрена от Европейската комисия. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.За първи път „Младежката заетост“ е отделена в самостоятелен приоритет в програмата със самостоятелен бюджет от над ...
Вижте повече...