[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)

TenStep
Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време Този курс е ускорена двудневна версия на най-популярното обучение по управление на проекти в България - "Управление на проекти - Preparation for Success", проведено досега повече от 140 пъти!Обучението е актуализирано с най-модерните концепции в управлението на проекти. 25-26 април 2024Лектор: Александър Апостоло...
Вижте повече...

[Ново] Управление на риска при изпълнението на проекти (ISO 31000)

TenStep
Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време Запознайте се с цялостния практически ориентиран подход за управление на риска!10-11 юни 2024Лектор: Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.Подобрете своите компетенции за управление на риска и бъдете по-успешни!Изключително подходящо за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или ням...
Вижте повече...

ЕК одобри Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е първата програма в България, която официално е одобрена от Европейската комисия. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.За първи път „Младежката заетост“ е отделена в самостоятелен приоритет в програмата със самостоятелен бюджет от над ...
Вижте повече...