Услуги по управление на проекти

Консултантски услуги по управление на проекти


Нашите консултантски услуги по управление на проекти решават широк кръг проблеми. По-долу посочваме най-важните ни услуги.

1. Оценка на управлението на проекти

Това е оценка на зрелостта на управлението на проекти в организацията, която често се разширява и с оценка на управлението на портфолиа и програми. Накратко е известна още като 3PM Maturity Assessment (3PM – portfolio, programme and project management).

Оценката дава не само представа къде се намирате, но и къде искате да бъдете и каква е разликата между текущото и желаното бъдещо състояние. Получената информация е добра база за планиране на действия за подобряване на работата по управление на портфолиа, проекти и програми.

Нашите оптимизирани инструменти ни позволяват да извършваме такава оценка много бързо и с минимална инвестиция. Това може да стане в рамките на работна среща (уъркшоп) с ваши представители за около 2.5 часа.

Свържете се с нас за повече информация и оферта.

2. Разработване на адаптирана методология за управление на проекти

Опитите за въвеждане и използване на готова методология за управление на проекти, обикновено завършват с неуспех. За да бъде успешна подобна методология, тя трябва да е съобразена с вашите нужди, да е разработена с ваше участие и да е минималистична, така че реално да се прилага.

Методологията за управление на проекти е съвкупност от стандартизирани и повторяеми процеси, инструменти (например списъци за проверка), техники и форми на документи, които решавате да използвате. Тя се приспособява за всеки конкретен проект и трябва да е скалируема за различни по размер проекти. Добрата методология увеличава шанса за успех на проектите.

Новата методология (или промяната на съществуващата) не трябва да започва от нула, а да използва всички добри процеси, инструменти и форми, които вече имате.

Откъде да започнете? Можем да организираме работна сесия, на която под формата на настолна игра да поставите началото на вашата собствена методология за управление на проекти.

Свържете се с нас за повече информация.

3. Съдействие за конкретен проект

За конкретен важен проект, в зависимост от вашите нужди, можем да окажем съдействие например за изготвяне на харта на проекта, план за управление на риска, план на ключови събития, да съдействаме за скъсяване на времето за изпълнение (вижте по-долу), избор на доставчици и други.

Свържете се с нас за повече информация.

4. Ускоряване на проект

Имате важен проект, който закъснява или просто искате да го изпълните възможно най-бързо? Искате да спестете огромни средства от неустойки или пропуснати ползи. Как може да стане това?

Има 3 подхода за скъсяване на времето за изпълнение. Два от тях може да не са приложими за вашия проект, но е почти сигурно, че третият е приложим и може да съкрати от 15% до над 50% от времето за изпълнение. Можем да анализираме вашия график и заедно с вас да го „изчистим“ и ускорим.

Това е нещо, което не може да се направи със стандартните функции на софтуер за управление на проекти като Primavera и MS Project и изисква специализирана експертиза.

Свържете се с нас за повече информация.


5. Съдействие за проектно финансиране

Наша ключова компетентност е съдействието за получаване на безвъзмездно финансиране по програмите на Европейския съюз. Имаме опит в частни и публични проекти в множество сектори, като машиностроене, лека промишленост, електроника, автомобилостроене, информационни технологии, регионално развитие, околна среда, ВиК и други.

Свържете се с нас за безплатна първоначална консултация.