Услуги за управление на проекти

Ние предоставяме широк кръг от услуги, свързани с управлението на проекти:

 • Разработване на проекти
 • Управление на проекти
 • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти
 • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми
 • Разработване на задания и технически спецификации
 • Провеждане на търгове
 • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство 
 • Изготвяне на тръжни предложения
 • Разработване на бизнес-планове
 • Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения)
 • Сертифициране по управление на проекти
 • Бизнес сертификации

Свалете от тук нашата презентация (на английски език).

Запознайте се с нас за 2 минути. Вижте нашето ЗАБАВНО видео!