Програми на ЕС

Експертният екип на Проджекта е работил по над 130 проекта, финансирани от ЕС. Одобрените проекти са за над 80 млн. лева. Имаме богат опит и можем да бъдем полезни за получаване на финансиране за проекти в най-различни области: лека и тежка промишленост, машиностроене, информационни технологии, регионално развитие, туризъм, екологична и социална инфраструктура, човешки ресурси, развитие на селските райони и рибарство.

Процентът на одобрение на разработените проекти за грантово финансиране от ЕС е много висок. Проектите се изготвят на много високо професионално равнище, на база на задълбочено разбиране на изискванията за финансиране и на нуждите на кандидата.

Проектните предложения се изготвят в рамките на договорения срок, който може да варира от един до два месеца в зависимост от сложността на проекта и готовността на възложителя да предостави необходимата информация и документация. При одобрени за финанасиране проекти, предоставяме консултантски услуги за тяхното успешно изпълнение и отчитане.

С какво можем да ви бъдем полезни:
   – безплатна консултация по условията на конкретна процедура за безвъзмездно финансиране, включително и предоставяне на резюме на Насоките за кандидатстване;
   – безплатна оценка на потенциалния кандидат за безвъзмездно финансиране и на проектната идея за съответствие с условията на конкретна процедура;  
   – изготвяне на проект съгласно нуждите на кандидата и изискванията на съответната процедура;
   – консултантска подкрепа по време на оценката на проекта (ако е необходимо);
   – консултантска подкрепа по време на изпълнението и отчитането на проекта – в зависимост от конкретните нужди и изисквания на клиента.

В момента работим основно по следните програми:

1.  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

2.  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

3.  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

4.  Програма за развитие на селските райони

Предстоящи процедури, които ще бъдат отворени през следващите месеци и по които извършваме подготвителна работа:

1. Разработване на продуктови и производствени иновации 
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
2. Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории 
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
3. Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
4. Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
5. Специфични обучения по ОП „Развитие на човешките ресурси“
6. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони
7. Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони


По-подробна информация и консултации по тези процедури можете да поискате на info@projecta.bg

  
–––––––––

Кои с
ме ние и за какво се „борим“? Разберете го за по-малко от 2 минути с нашето забавно видео!

За да разберете дали феновете на нашата Facebook страница са повече от 20 000, натиснете тук.

Ако искате да получавате първи информация за актуални курсове, събития, остъпки и „тайни“ оферти, се запишете тук!
 
Знаете ли, че от нашия сайт можете да свалите безплатно интересни материали по управление на проекти на български език? Вижете списъка на материалите.