Сертифициране по Six Sigma и Lean Six Sigma

6sigmastudy ATP

Six Sigma
e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.

В качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY (САЩ), предлагаме подготвителни курсове и изпити за получаване на престижни международно признати сертификати Six Sigma – бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн:
Регистрирайте се, за да получите напълно безплатно достъп до обучение и изпит Six Sigma Yellow Belt.

Six Sigma Green Belt
Обучението е насочено към служители и организации, които имат нужда от стандартизиран подход към решаването на проблеми за целите на непрекъснатото подобрение при управление на качеството. Курсът е фокусиран върху осигуряване на разбирането на различните инструменти и техники на Six Sigma, които могат да се приложат за подобряване на производствения процес и минимизиране на дефектите в крайния продукт, със специален фокус върху практическото прилагане на тези инструменти и техники в организацията.

За предпочитане е (но не е задължително), участниците да са преминали преди това обучението и изпита за Six Sigma Yellow Belt. Изпитът за Six Sigma Green Belt се провежда онлайн. Състои се от 90 въпроса с възможни отговори и е с продължителност 120 минути.

Six Sigma Black Belt
Обучението е насочено към притежателите на Six Sigma Green Belt, които искат да заемат ролята на Six Sigma Black Belt професионалисти при управлението на проекти. Това сертифициране се препоръчва силно за професионалисти, които искат да развият задълбочено разбиране за практическото прилагане на методологиите Six Sigma, с помощта на различни инструменти и техники за целите на непрекъснато подобрение на процесите и продуктите.  Инструментите и техниките включват количествен и неколичествен анализ, както и необходимото знание за подобрение на производствения процес и минимизиране на дефектите, със специален фокус върху практическото прилагане на тези инструменти и техники в организацията.   

Участниците трябва да притежават Six Sigma Green Belt. Изпитът за Six Sigma Black Belt се провежда онлайн. Състои се от 125 въпроса с възможни отговори и е с продължителност 180 минути.

Lean Six Sigma Green Belt
Обучението е насочено към служители и организации, които имат нужда от стандартизиран подход към решаването на проблеми за целите на непрекъснатото подобрение при управление на качеството. Курсът е фокусиран върху осигуряване на разбирането на различните инструменти и техники на Six Sigma и Lean, които могат да се приложат за подобряване на производствения процес и минимизиране на дефектите в крайния продукт, със специален фокус върху практическото прилагане на тези инструменти и техники в организацията.  

За предпочитане е (но не е задължително), участниците да са преминали преди това обучението и изпита за Six Sigma Yellow Belt. Изпитът за Lean Six Sigma Green Belt се провежда онлайн. Състои се от 100 въпроса с възможни отговори и е с продължителност 120 минути.

Lean Six Sigma Black Belt
Обучението е насочено към притежателите на Six Sigma Green Belt, които искат да заемат ролята на Lean Six Sigma Black Belt професионалисти при управлението на проекти. Това сертифициране се препоръчва за силно за професионалисти, които искат да развият задълбочено разбиране за инструментите и техниките на Six Sigma в тяхната връзка с Lean. Инструментите и техниките включват количествен и неколичествен анализ, както и необходимото знание за подобрение на производствения процес и минимизиране на неефикасностите, със специален фокус върху практическото прилагане на тези инструменти и техники в организацията.   

Участниците трябва да притежават Six Sigma Green Belt. Изпитът за Lean Six Sigma Black Belt се провежда онлайн. Състои се от 125 въпроса с възможни отговори и е с продължителност 180 минути.

Информация за актуалните обучения и изпити по Six Sigma и Lean Six Sigma можете да намерите тук: https://training.bg/six-sigma.

––––––––-
Свържете се с нас за повече информация.