Lean Thinking (3 days clasroom training)


20-22 ноември 2017

ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София

онлайн регистрация

Лектор: Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)


 
Вижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs), 02-04.10.2017 #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, 04-07.10.2017 #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, 05-07.10.2017 #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, 02-04.10.2017 #Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз, 05-07.10.2017 #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation,  #Сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA #Съвременни компетенции за управление на проекти, Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020)

Summary

During this 3 day training your will learn the basic of the lean way of working and thinking.

Who should attend?

Anyone who is interested is how to use lean techniques to do your work in a more efficient and effective way.

Learning objectives

 • Lean the basics of lean working and thinking
 • Investigate how lean can be used in your organisation

Course outline

Day 1

 • The purpose of lean
 • How do organizations work
 • Lean and competency based learning
 • Using lean in various departments
 • Harmony and chaos
 • The history of lean
 • Optimizing a production environment
 • Optimizing a services environment

Day 2

 • Lean principles
 • Toyota Production System (TPS)
 • Business Process Management
 • Costs of poor quality
 • Difficulties implementing lean
 • Creating a 5S environment
 • Using Kaizen
 • Creating a visable environment

Day 3

 • Root cause analysis
 • Daily standups
 • Brainstorming techniques
 • Affinity diagrams
 • 5-Why technique
 • Ishikawa diagram
 • Cause & Event matrix
 • DMAIC cycle
 • Process mapping
 • Process flow diagrams
 • Spaghetti diagrams
 • Swimlane flowcharts
 • SIPOC diagrams
 • Value Stream Mapping
 • Muda – Muri – Mura
 • Kanban cards and boards

Minimum requirements
None

Approach

 • Based on both theory and practice
 • Sessions of lectures illustrated with examples based on real cases
 • To benefit from the practical exercises, the number of training participants is limited

Certification

You will receive an attendance certificate

General information
Access to our E-Classroom support environment

Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)

Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са АЕЦ Козлодуй ЕАД, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, БУЛПРОФОР, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис ООД, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оскар-Ел, Община Варна, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сага Текнолоджи, Софика, CEED България, Трансат, Транс телеком, ЧЕЗ България.

Общи условия

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие (без ДДС): €550
 Специална цена за ограничен брой места (без ДДС): €399

Колко е