Общи условия

– С предоставянето на вашите данни, вие се съгласявате те да бъдат използвани за последваща комуникация с вас;

– Потвърждаването на участие в обученията става след изпращането на попълнена регистрационна форма (заявка) и заплащане на такса за участие. При невъзможност за участие на записал се участник, той може да бъде заменен с друг. При възможност, ще предложим участие в следващ подобен курс на участник (участници), които са били възпрепятствани да посетят семинара. При отказ от участие таксата се възстановява само след писмено искане, получено поне две седмици преди датата на провеждане на обучението. Посочените стойности на „такса за участие“ не представляват продажна цена и служат само за общ ориентир. При запитване от Ваша страна или след изпращане на  заявка, ще получите точна информация за продажната цена.