Книги по управление на проекти

Колекция от книги по Управление на проекти с методите TenStep (книжно издание) и PRINCE2 (CD)

 • ISBN: 978-954-91525-8-6
 • Автор(и): Том Мокал, Кен Брадли

Поръчайте комплекта от 2 книги по Управление на проeкти: "Управление на проекти с метода TenStep" (книжно издание) и "Управление на проекти с метода PRINCE2" (CD) за 37 лв. с ДДС и безплатна доставка и спестете 5 лв.

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 37.00 лв.

Loading Updating cart...

Колекция от книги + CD по управление на проекти

 • ISBN: 978-954-91525-Х-Х
 • Автор(и): Том Мокал, Кен Брадли, Александър Апостолов

Поръчайте пълна колекция от всички книги за 65 лв. с ДДС и безплатна доставка и спестете 13 лв. Колекцията включва: "Управление на проекти с метода TenStep" (книжно издание), "Управление на проекти с метода PRINCE2" (CD), "Разработване на проекти за устойчиво развитите" (книжно и електронно издание на CD) и „Основи на проекта” (CD).

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 65.00 лв.

Loading Updating cart...

Колекция от книги по управление на проекти

 • ISBN: 978-954-91525-Х-Х
 • Автор(и): Том Мокал, Кен Брадли, Александър Апостолов

Поръчайте пълна колекция от нашите четири книги по разработване и управление на проекти за 56 лв. с ДДС и безплатна доставка и спестете 10 лв. Колекцията включва: "Управление на проекти с метода TenStep" (книжно издание), "Управление на проекти с метода PRINCE2" (CD), Разработване на проекти за устойчиво развитие (книжно издание) и „Основи на проекта” (CD).

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 56.00 лв.

Loading Updating cart...

Разработване на проекти за устойчиво развитие (книга+CD)

 • ISBN: 954-91525-2-9
 • Автор(и): Александър Апостолов
 • БЕЗПЛАТНА ДОСТВКА

Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от устойчиво развитие и управление на проекти – две модерни и динамични области, чието развитие в нашата страна се нуждае от ясни и систематични концепции. В нея са изложени принципите и инструментите на устойчивото развитие, а проектът е разгледан като инвестиция, която може да допринесе за устойчиво развитие, ако отговаря на определени изисквания.

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Additional DescriptionMore Details

Книгата разглежда универсалните принципи на проекта и предлага методика за разработване на проекти за устойчиво развитие, която може да бъде приложена при проекти от различен вид, мащаб и сектор.

Процесите са описани стъпка по стъпка и книгата може да се използва и като ръководство по изготвяне и оценка на проекти. Авторът отправя редица предизвикателства към читателите, сред които социономичните принципи, с които трябва да бъдат съобразени проектите за устойчиво развитие и капиталовия модел на проекта.

Price: 24.00 лв.

Loading Updating cart...

Разработване на проекти за устойчиво развитие (CD)

 • ISBN: 954-91525-2-9
 • Автор(и): Александър Апостолов
 • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от устойчиво развитие и управление на проекти – две модерни и динамични области, чието развитие в нашата страна се нуждае от ясни и систематични концепции. В нея са изложени принципите и инструментите на устойчивото развитие, а проектът е разгледан като инвестиция, която може да допринесе за устойчиво развитие, ако отговаря на определени изисквания.

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Additional DescriptionMore Details

Книгата разглежда универсалните принципи на проекта и предлага методика за разработване на проекти за устойчиво развитие, която може да бъде приложена при проекти от различен вид, мащаб и сектор.

Процесите са описани стъпка по стъпка и книгата може да се използва и като ръководство по изготвяне и оценка на проекти. Авторът отправя редица предизвикателства към читателите, сред които социономичните принципи, с които трябва да бъдат съобразени проектите за устойчиво развитие и капиталовия модел на проекта.

Price: 15.00 лв.

Loading Updating cart...

Управление на проекти с метода PRINCE2 (CD)

 • ISBN: 954-91525-3-7
 • Автор(и): Кен Брадли
 • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Управлението на проекти е най-динамично развиващата се съвременна дисциплина и професия. Както отбелязва класикът на мениджмънта Джозеф Джуран, „всички подобрения се осъществяват чрез отделни проекти и по никакъв друг начин”. Книгата описва по достъпен начин PRINCE2 – най-широко използвания метод за управление на проекти в света. PRINCE2 е структуриран метод за управление на проекти от всякакъв вид и мащаб.

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Additional DescriptionMore Details

Книгата съдържа всички важни аспекти, процеси и добри практики на съвременното управление на проекти. Ето защо, тя може да се използва успешно като източник на знания и наръчник за управление на проекти от всякакво естество. Книгата е предназначена не само за ръководители на проекти, но и за широк кръг специалисти от всички области, които желаят да разширят своята проектна култура.

Price: 18.00 лв.

Loading Updating cart...

Основи на проекта (CD)

 • ISBN: 954-91525-1-0
 • Електронна версия на CD
 • Автор(и): Александър Апостолов

Книгата съдържа основните концепции на разработването и управлението на проекти.

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 15.00 лв.

Loading Updating cart...

Управление на проекти с метода TenStep

 • ISBN: 978-954-91525-8-6
 • Автор(и): Том Мокал
 • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Имаме удоволствието да предложим на читателите най-пълната и най-подробна книга по управление на проекти, издавана досега в България.

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Additional DescriptionMore Details

Управлението на проекти е най-динамично развиващата се съвременна дисциплина и професия. Както отбелязва класикът на мениджмънта Джозеф Джуран, „всички подобрения се осъществяват чрез отделни проекти и по никакъв друг начин”. Книгата описва подробно и по достъпен начин съвременните практически подходи за управление на проекти, залегнали в световноизвестния метод TenStep.

TenStep е структуриран метод за управление на проекти във всички области и от всякакъв вид и мащаб. Книгата съдържа важните аспекти, процеси и добри практики на съвременното управление на проекти. Ето защо, тя може да се използва успешно като източник на знания и наръчник за управление на проекти от всякво естество. Книгата е предназначена не само за ръководители на проекти, но и за широк кръг специалисти от всички области, които се стремят да разширят своята проектна култура.

Автор на книгата е Том Мокал, президент на TenStep Inc. и носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) - САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Price: 24.00 лв.

Loading Updating cart...

Разработване на проекти за устойчиво развитие

 • ISBN: 954-91525-2-9
 • Автор(и): Александър Апостолов
 • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от устойчиво развитие и управление на проекти – две модерни и динамични области, чието развитие в нашата страна се нуждае от ясни и систематични концепции. В нея са изложени принципите и инструментите на устойчивото развитие, а проектът е разгледан като инвестиция, която може да допринесе за устойчиво развитие, ако отговаря на определени изисквания.

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Additional DescriptionMore Details

Книгата разглежда универсалните принципи на проекта и предлага методика за разработване на проекти за устойчиво развитие, която може да бъде приложена при проекти от различен вид, мащаб и сектор.

Процесите са описани стъпка по стъпка и книгата може да се използва и като ръководство по изготвяне и оценка на проекти. Авторът отправя редица предизвикателства към читателите, сред които социономичните принципи, с които трябва да бъдат съобразени проектите за устойчиво развитие и капиталовия модел на проекта.

Price: 15.00 лв.

Loading Updating cart...