ЕК одобри Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е първата програма в България, която официално е одобрена от Европейската комисия. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.

За първи път „Младежката заетост“ е отделена в самостоятелен приоритет в програмата със самостоятелен бюджет от над 735 млн. лв. 

Общо 20 млн. лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) ще бъдат насочени към проекти за социално експериментиране, изпитване и прилагане на социални иновации в областта на пазара на труда и на социалното включване. С част от средствата ще бъде насърчено изпитването и оценяването на иновативните решения, преди прилагането им в по-голям мащаб.

В тази връзка УО на ПРЧР предприе мерки по обновяване на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. като обяви обществено обсъждане на проект. Повече може да прочетете тук.

Повече информация за самата прогрема може да получите тук.