Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз

177_size_70px

08-10 март 2018

ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София

онлайн регистрация

Лектор: Александър Апостолов, PMP®


  

Описание на обучението

icon02   Листовка

БОНУС! След приключване на обучението всеки участник ще получи безплатен достъп до онлайн курс „Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз“. Подробното описание на курса може да видите тук.

Обучението е с практическа насоченост, като участниците ще работят по примерни проекти. Ще бъдат представени всички актуални възможности за финансиране от ЕС по програмите за България. Обучението е интерактивно и включва презентации, дискусии, тестове и групова работа. Представената на курса методология съответства на официалния метод на Европейския съюз „Управление цикъла на проекта“. Това е най-подробното обучение по разработване на проекти за финансиране от ЕС, което сме провели досега повече от 35 пъти. Обучението е с обновена програма от месец декември 2015 г.! На обучението ще бъдат представени в пълен обем успешно финансирани проекти!

 • „За ограниченото време за тази толкова трудна и богата материя семинарът е изключително „стегнато“ организиран, представяйки в максимален обем теоретична и практическа подготовка. Бих го препоръчала, изпълни главната си цел.“
 • „Отлична подготовка и провеждане!”
 • „Курсът е добър, с подчертана практическа насоченост.”
 • „Бих го препоръчал. Компетентен, удовлетворителен, с добро взаимодействие между участниците.”
 • „Човек наистина добива представа за логиката на разработване на проекти.”
 • „Лекторът е изключително ерудиран и умен човек, изумена съм. Ще го препоръчам на всичките си познати.”
 • „Курсът беше успешен, с много полезни примери.”
 • „Семинарът надмина очакванията ми!”
 • „Харесаха ми упражненията за работа в екип!”
 • „Много добре систематизиран курс. Бих го препоръчала на колеги и познати.”
 • „Лекторът е много добър специалист; отговори с охота на въпросите, които му бяха зададени.”
 • „Научих нови неща, свързани с изработването на проекти по европейските фондове.”
 • „Много добро презентиране на целия семинар!”
 • „Засегнаха се абсолютно всички компоненти, включващи темата на семинара.” „Темите бяха интересни с това, че имаха практическа насоченост!”
 • „Засегнаха се абсолютно всички компоненти, включващи темата на семинара.”
 • „Темите бяха интересни с това, че имаха практическа насоченост!”
 • „Изключително много ми допаднаха упражненията в група. Това е най-резултатната за мен част от обучението.”
 • „Оценката ми за лектора е отлична!”
 • „Изключително много ми допаднаха упражненията в група. Това е най-резултатната за мен част от обучението.”
 • „Радвам се, че участвах в обучението.”
 • „Очакванията ми се потвърдиха – 100%. Благодаря Ви!”

Водещ: Александър Апостолов, PMP®, TSPM – експерт със 18-годишен опит по програмите на ЕС

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН, 9.00 – 17.00

 • Логика на финансовата помощ на ЕС за България. Структурни фондове и Кохезионен фонд;
 • Програми на ЕС за България (2014-2020);
 • Определение за проект, видове проекти, цикъл на проекта;
 • Логика на проекта. Основни елементи и логически връзки между елементите. Тест – елементи на проекта;
 • Анализ на проблемите и възможностите – техники SWOT, мозъчна атака и дърво на проблемите. Упражнение – мозъчна атака и дърво на проблемите;
 • Анализ на целите. Упражнение – дърво на целите;
 • Оценка на алтернативите и избор на проектен подход. Упражнение – оценка на алтернативите и избор на проектен подход.

ВТОРИ ДЕН, 9.00 – 17.00

 • Целева група и бенефициенти;
 • Формулиране на елементите на проекта;
 • Индикатори – същност, изисквания, видове, работа с индикатори;
 • Подход на логическата рамка. Упражнение – формулиране на елементите на проекта и изготвяне на резюме на проекта;
 • План за изпълнение на проекта. Упражнение – изготвяне на линеен график;
 • Бюджет на проекта – същност, изготвяне, допустими разходи за финансиране от ЕС.
 • Упражнение – изготвяне на бюджет;

  ТРЕТИ ДЕН, 9.00 – 17.00
 • Изготвяне на бизнес план – определяне на бизнес показатели;
 • Електронно подаване на проектни предложения през ИСУН 2020;
 • Важни аспекти при разработването на проекти за финансиране от ЕС: хоризонтални принципи, мониторинг, устойчивост, иновативност;
 • Изисквания при изготвяне и представяне на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС;
 • Критерии за оценка – разглеждане на конкретни примери. Разглеждане на формуляри за кандидатстване;
 • Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС;
 • Често допускани грешки;
 • Представяне на финансирани проекти.
Забележка: поради големия обем на обучението, за някои от темите се изисква самостоятелна подготовка с учебните материали.

В цената са включени учебни материали, обяди, кафе-паузи, сертификат.

 Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)Гаранция за удовлетвореност
Не рискувате нищо!
Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!

Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са: АЕЦ Козлодуй ЕАД, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, БУЛПРОФОР, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оскар-Ел, Община Варна, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сага Текнолоджи, Сосиете Женерал Експресбанк, Софика, CEED България, Трансат, Транс телеком, ЧЕЗ България.

Общи условия

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 550 лв. (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: 450 лв. (без ДДС)

Колко е